Quy định về cách tính giá đất theo m2 nhanh và chính xác

81
Quy định về cách tính giá đất theo m2 nhanh và chính xác

Địa chính xã có nhiệm vụ phải thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách những tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính. Khung giá đất ở mỗi địa phương sẽ có cách tính khác nhau, mặc dù vậy cách tính thì tương tự nhau. Trước khi tính giá 1 mét vuông đất, thì người sử dụng đất cần tính diện tích 1m2 là bao nhiêu bằng việc đo đạc kích thước chiều dài, chiều rộng mảnh đất của họ. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Cách tính giá đất theo m2” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013

Khái niệm về giá đất

Khái niệm giá đất được quy định tại Điều 4 Luật đất đai 2013:

“Giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.”

Theo đó, giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Tiền sử dụng đất chính là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.

Giá đất bao gồm giá đất theo thị trường và giá đất do nhà nước quy định. Giá đất do Nhà nước quy định là giá do Nhà nước ấn định cụ thể trong các văn bản pháp luật, khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất. Còn giá đất theo thị trường là giá đất hình thành qua các hoạt động của thị trường, không phụ thuộc vào giá Nhà nước như giá do các bên thỏa thuận trong các giao dịch như chuyển nhượng, cho thuê.

Nguyên tắc tính giá đất

 • Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá.
 • Theo thời hạn sử dụng đất.
 • Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất. Hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.
 • Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng. Khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Cách tính giá đất theo m2

Quy định về cách tính giá đất theo m2 nhanh và chính xác

Công thức tính giá đất theo m2 khá đơn giản. Tuy khung giá nhà đất khác nhau ở các địa phương, nhưng công thức này được áp dụng chung cho mọi loại đất. Công thức cơ bản để tính giá đất là G = K x S Với: – G là giá đất – K là khung giá đất nhà nước /1m2 – S là tổng diện tích đất cần tính giá.

Ví dụ 1: Đất của bạn có thông tin như sau:

 • Tổng diện tích: 40m2
 • Vị trí: Phố Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai Hà Nội
 • Chiều rộng ngõ: 2,5 m.

Áp dụng các bước nêu trên, bạn sẽ tính được đất của bạn ở Vị trí 1: thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, phố (thường gọi nhà đất mặt đường)  

Đất cần tính giá: Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh thì căn cứ từ Bảng 5 đến Bảng 8 trong quyết định về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Mảnh đất có giá là 24.731.000đ/1m2.

Tổng giá trị đất của bạn theo khung giá nhà nước sẽ là:

24.731.000đ x 40m2 = 989.240.000 đ

Như vậy, để biết người sử dụng đất phải nộp bao nhiêu tiền/m2 đất thì phải xác định 2 thông số sau:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất: Hệ số K do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để áp dụng theo năm (hàng năm sẽ ban hành mới hoặc ra quyết định áp dụng hệ số K của năm liền trước).
 • Giá đất trong Bảng giá đất: Để xác định chính xác giá đất cần phải xem loại đất, địa chỉ, vị trí thửa đất,…

Trong đó Bảng giá đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nguyên tắc và cách tính giá đất và khung giá đất, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần. Và được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Như vậy, để biết người sử dụng đất phải nộp bao nhiêu tiền/m2 đất thì phải xác định 2 thông số sau:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất: Hệ số K do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để áp dụng theo năm (hàng năm sẽ ban hành mới hoặc ra quyết định áp dụng hệ số K của năm liền trước).
 • Giá đất trong Bảng giá đất: Để xác định chính xác giá đất cần phải xem loại đất, địa chỉ, vị trí thửa đất,…

Trong đó Bảng giá đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nguyên tắc và cách tính giá đất và khung giá đất, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần. Và được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Thời gian áp dụng tính giá đất

Căn cứ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.”

(1) Khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức (tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích vượt hạn mức khi cấp Sổ đỏ, Sổ hồng).

Nói cách khác, tiền sử dụng đất mà người dân phải nộp trong trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối với đất không có nguồn gốc được Nhà nước giao hoặc cho thuê sẽ được tính theo giá đất cụ thể (không tính theo giá đất trong Bảng giá đất).

(2) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

(3) Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

(4) Công nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

(5) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Cách tính giá đất theo m2 đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi cung cấp một số mẫu đơn như mẫu đơn xin nghỉ việc 1 ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin pháp lý, giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Câu hỏi thường gặp

Khung giá đất được quy định như thế nào?

Khung giá đất theo Điều 133, Luật Đất đai 2013 là giá đất mà Nhà nước quy định, xác định từ mức tối thiểu đến mức tối đa với từng loại đất cụ thể, theo vùng và ban hành định kỳ 5 năm một lần. Khung giá đất cũng là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương và áp dụng.
Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm 20% trở lên so với giá tối thiểu theo khung giá đất thì Chính phủ sẽ có sự điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.
Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất?

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn.
b) Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn xác định giá đất với bên thuê tư vấn.
c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn.
d) Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan.
đ) Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi. Bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn xác định giá đất.
g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)