Quy trình thu hồi đất nông nghiệp năm 2023

71
Quy trình thu hồi đất nông nghiệp năm 2023

Việc thu hồi đất diễn ra nhiều giai đoạn, nhiều cấp độ và được thực hiện bởi các cơ quan khác nhau. Nếu người dân biết thủ tục thu hồi đất thì bản thân người dân có thể kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của mình nếu thủ tục thu hồi đất không được thực hiện đúng. Người sử dụng đất thu hồi đất cũng được bồi thường hoặc bồi thường thích đáng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào khi nhà nước quyết định trả lại đất, người dân cũng không tự nguyện giao đất cho nhà nước mà họ có thể ngăn cản, chiếm dụng đất trái mục đích, không chịu giao đất. Mời bạn đọc tham khảo quy trình thu hồi đất nông nghiệp trong bài viết sau đây của Tìm luật nhé!

Điều kiện được thu hồi đất năm 2023

Việc tiến hành thu hồi đất để làm đường, cầu, sân bay, bến cảng không còn là chuyện lạ. Mặc dù các trường hợp nhà nước được thu hồi đất trên thực tế đều phù hợp với nội dung của Luật đất đai như thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội hoặc mục đích khác cho phép nhà nước thu hồi đất và quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Việc hoàn trả đất hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Về cơ bản việc thực hiện quyết định bồi thường đất đai.

Cũng như trong việc thực hiện quyết định kiểm kê bắt buộc, trong việc thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân theo các nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, đúng trình tự, an toàn, đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc cưỡng chế chỉ được thực hiện trong giờ hành chính.

Về điều kiện thi hành quyết định trả lại đất (buộc trả lại).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất chỉ được trả lại nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Người sử dụng đất phải trả lại đất cố tình chống đối hoặc không chấp hành quyết định trả lại đất mặc dù Uỷ ban nhân dân cấp xã và các đoàn thể đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất trả lại phải hoàn trả đất và vận động, thuyết phục Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ san lấp mặt bằng.

Quyết định thu hồi đất được công bố công khai và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, địa điểm công cộng ở khu dân cư như trụ sở, văn hóa thôn,… nơi có đất thu hồi.

Việc thi hành quyết định hoàn trả đất chỉ được thực hiện khi đã vào sổ quyết định thi hành quyết định hoàn trả đất.

Việc cưỡng chế hồi hương chỉ được thực hiện khi người bị cưỡng bức đã nhận được quyết định có giá trị pháp lý về việc thi hành quyết định hồi hương. Trường hợp người bị chấp hành án bắt buộc cai nghiện cố tình vắng mặt khi giao quyết định chấp hành hoặc không nhận quyết định chấp hành thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải lập biên bản sự việc.

Quy trình thu hồi đất nông nghiệp năm 2023

Quy trình thu hồi đất nông nghiệp năm 2023

Quá trình thu hồi đất được thực hiện theo quy trình chính như sau:

Bước 1: Thông báo thu hồi đất

Thông báo hoàn lại đất và thông báo hoàn lại đất do Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành. Thông báo hoàn lại đất phải được gửi cho bất kỳ ai có đất đang được hoàn lại.

Bước 2: Quyết định thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam; trả lại đất nông nghiệp thuộc quỹ đất chung của thị trấn nhỏ, thị trấn nhỏ và thị trấn nhỏ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện: thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trả lại nơi cư trú ở nước ngoài cho người Việt Nam có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài nguyên khoáng sản

Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp thực hiện phương án thu hồi đất, điều tra, khảo sát, điều tra, tổng điều tra đất đai với tổ chức bồi thường và sở hữu đất.

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất không hợp tác với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thanh tra.

Bước 4: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đầu tư

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, thu hồi đất phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp lấy ý kiến ​​về phương án với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi. trụ sở Ủy ban nhân dân cấp thành phố, khu sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hoàn trả đất.

Bước 5: Quyết định phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ủy ban nhân dân cấp thành phố có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong ngày;

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, thu dọn công trình phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp thành phố phân phát và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở của Ủy ban. gửi cho người bị thu hồi đất quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó ghi rõ mức bồi thường, mức hỗ trợ, sơ đồ bố trí nhà, đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời điểm giao nhà, đất tái định cư (nếu có) và bàn giao đất hoàn trả cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;

Bước 6: Tổ chức chi trả bồi thường

Theo quy định tại Điều 93 Luật Đất đai thì cơ quan, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất thì ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ phải bồi thường về đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. cơ quan có thẩm quyền. người nợ còn bị phạt tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và số tiền chậm nộp được tính trên số tiền chậm nộp.

Trường hợp người nhận đất không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản kho bạc

Trường hợp tiền bồi thường cho người sử dụng đất khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ vào số tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà mình chưa thực hiện tuy nhiên đã hoàn thành từ ngân sách nhà nước.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Quy trình thu hồi đất nông nghiệp năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình về vấn pháp lý cho quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu về vấn đề pháp lý liên quan như là đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn thông báo thu hồi đất là bao lâu?

Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định trước khi có quyết định thu hồi đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi cho người sử dụng đất biết trước thời điểm thu hồi một khoảng thời gian nhất định, cụ thể:
Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp.
Chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất thuộc về ai?

Thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất đối với trường hợp sau:
Thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất trong trường hợp sau:
Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)