Quyền lợi của người thuê trọ năm 2023 như thế nào?

51
Quyền lợi của người thuê trọ năm 2023 như thế nào?

Khi đi thuê trọ, người thuê trọ sẽ được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình theo pháp luật dân sự. Do đó, để sử dụng và đảm bảo quyền lợi của bản thân thì người thuê trọ cần biết rằng mình có những quyền lợi gì? Vậy, Quyền lợi của người thuê trọ năm 2023 như thế nào? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

Hợp đồng thuê trọ là gì?

Hợp đồng thuê tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê sẽ giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, và bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà trọ để sử dụng vào mục đích khác sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyền lợi của người thuê trọ

Khi đi thuê trọ, người thuê trọ sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định. Quyền lợi của người thuê trọ sẽ được xác định theo luật dân sự hay theo thỏa thuận của 2 bên. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, người thuê trọ sẽ có những quyền theo luật dân sự sẽ có những quyền sau đây:

Quyền được bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

 Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; 

Phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

– Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

+ Sửa chữa tài sản;

+ Giảm giá thuê;

+ Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

– Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Quyền lợi của người thuê trọ năm 2023 như thế nào?

Quyền được bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho người thuê nhà

– Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người thuê trọ

Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quyền tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê của người thuê trọ

Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Ngoài ra, quyền của bên thuê nhà còn được quy định chi tiết trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Yêu cầu bên cho thuê giao nhà trọ, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà trọ, công trình xây dựng;

– Được đổi nhà trọ, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà trọ, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

– Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà trọ, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

– Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật;

– Các quyền khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê trọ gồm những gì?

Ngoài những quyền mà bên thuê trọ được thực hiện thì bên thuê trọ sẽ có những nghĩa vụ sau đây:

– Bảo quản, sử dụng nhà trọ, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

– Thanh toán đủ tiền thuê nhà trọ, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

– Sửa chữa hư hỏng của nhà trọ, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra;

– Trả nhà trọ, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

– Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Quyền lợi của người thuê trọ năm 2023 như thế nào?”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác liên quan đến download mẫu đơn xin ly hôn thuận tình. Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Chủ nhà tự ý tăng tiền trọ, người thuê có bắt buộc phải trả không?

Khi chưa hết hạn hợp đồng thuê trọ, nếu chủ nhà cải tạo nhà ở và muốn tăng tiền thuê trọ thì phải nhận được sự đồng ý của người thuê trọ. Giá thuê mới sẽ do các bên thoả thuận.
Ngược lại, nếu chủ nhà thuê tự ý tăng tiền nhà trọ mà không báo trước, không nhận được sự đồng ý của người thuê thì theo Điều 132 Luật Nhà ở 2014, người thuê có thể tự chấm dứt việc thuê nhà mà không cần sự đồng ý của người thuê.
Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, người thuê sẽ phải báo trước cho chủ nhà ít nhất 30 ngày, trừ khi có thỏa thuận khác.

Người thuê trọ có được cho thuê lại phòng trọ?

Tại Điều 475 Bộ luật Dân sự quy định: “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.
Theo quy định, nếu các bên thoả thuận cho phép bên thuê nhà được cho thuê lại nhà mình đã thuê (có sự đồng ý của bên cho thuê) thì người thuê nhà hoàn toàn có thể cho người khác thuê lại.
Tuy nhiên, nếu không có sự đồng ý của chủ trọ mà người thuê tự ý cho thuê lại thì đây bị xem là hành vi vi phạm hợp đồng. Theo đó, trong trường hợp này, chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trọ, thu hồi lại nhà cho thuê theo điểm đ khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014.

5/5 - (1 bình chọn)