Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không năm 2023?

949
Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không năm 2023?

Có nhiều sổ đỏ của người sử dụng đất hiện nay không có sơ đồ thửa đất. Việc không có sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên nhiều người dân lo lắng về việc sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất. Vậy, Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Sổ đỏ là gì?

Trên thực tế thì sổ đỏ là thuật ngữ được dùng để gọi thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định trong Luật Đất đai 2013, đây chính là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ sẽ được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước.

Cách thể hiện sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì nội dung về Sơ đồ thửa đất sẽ được ghi ở trang 3 của sổ đỏ. Theo đó sở đồ thửa đất sẽ được thể hiện tại trang 3 của sổ đỏ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì thông tin về sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ được thể hiện như sau:

– Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin bao gồm:

+ Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

+ Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;

+ Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

+ Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

– Những trường hợp không thể hiện sơ đồ bao gồm:

+ Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

+ Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”.

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không năm 2023?

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không?

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có thể xảy ra bởi một số nguyên nhân. Theo quy định thì có vài trường hợp trên sổ đỏ sẽ không có sơ đồ thửa đất. Vậy, sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không? Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Điều 12. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận

1. Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định như sau:

a) Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm:

– Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

– Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;

– Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

– Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

b) Những trường hợp không thể hiện sơ đồ gồm:

– Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

– Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”.

Như vậy việc không thể hiện sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ xảy ra trong trường hợp sau đây:

– Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

– Đất xây dựng công trình theo tuyến.

Ngoài ra, Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất còn có thể do các nguyên nhân như:

Do thiếu sót của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định, Sổ đỏ phải ghi kích thước thửa đất. Trường hợp sơ đồ thửa đất không ghi kích thước thửa đất có thể do thiếu sót của cơ quan có thẩm quyền (địa chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai…).

Trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành bổ sung thông tin về kích thước thửa đất.

Do không đủ thông tin

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT quy định trường hợp không có đủ các thông tin quy định tại Điểm b khoản này trên bản đồ địa chính được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên sơ đồ chỉ thể hiện những thông tin có trên bản đồ địa chính đó.

Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 1.12.2004

Đối với Giấy chứng nhận được cấp trước ngày có văn bản quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không bắt buộc ghi thông tin về kích thước thửa đất. Nói cách khác, khi chưa có văn bản quy định phải ghi kích thước thửa đất thì sổ đỏ sẽ không có thông tin về chiều dài các cạnh thửa.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không năm 2023?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Sổ đỏ được cấp phải ghi kích thước thửa đất?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng). Theo đó, các văn bản này đều quy định về nội dung sơ đồ thửa đất và có yêu cầu phải ghi rõ về kích thước (chiều dài các cạnh của thửa đất)

Kích thước của sơ đồ thể hiện trên sổ đỏ như thế nào?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì nội dung về Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được ghi ở trang 3 của sổ đỏ.
Kích thước của sơ đồ thể hiện trên sổ đỏ được thực hiện căn cứ vào kích thước, diện tích của từng thửa đất, tài sản gắn liền với đất cụ thể để thể hiện cho phù hợp.
Trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất có diện tích lớn hoặc hình dạng phức tạp hay có nhiều hạng mục công trình mà một phần trang 3 không thể hiện hết được sơ đồ thì sử dụng toàn bộ trang 3 để thể hiện cho phù hợp.

5/5 - (1 bình chọn)