Tải xuống hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng mới 2023

81
Tải xuống hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng mới 2023

Một số công việc cần thực hiện trong một thời gian ngắn, chính vì vậy hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng được xác lập trong trường hợp này. Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình thì hai bên cần xác lập hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng với đầy đủ và chính xác những thỏa thuận trong hợp đồng. Hãy tải xuống hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng mới 2023 dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

Các loại hợp đồng lao động

Hiện nay, tùy vào tính chất của công việc thì người lao động và người sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao động phù hợp. Do đó, khi ký kết hợp đồng thì người lao động và người sử dụng lao động cần biết hợp đồng mà mình ký kết là loại hợp đồng lao động gì. Theo Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động được chia thành 02 loại bao gồm:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định về thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (điểm a, khoản 1, điều 20, Bộ luật lao động năm 2019)

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng trong đó hai bên xác định về thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng (điểm b, khoản 1, điều 20, Bộ luật lao động năm 2019).

Như vậy, hiện nay hợp đồng lao động có hai dạng đó là Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp động lao động có xác định thời hạn.

Bên cạnh đó, hai bên có thể thay đổi loại hợp đồng được ký kết để phù hợp với quan hệ lao động mới được xác lập. Tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 quy định về hình thức chuyển đổi từ hợp đồng xác định thời hạn thành hợp đồng không xác định thời hạn, như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn thì người lao động và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động mới, nếu hết thời hạn trên mà không ký mới thì hợp đồng xác định thời hạn sẽ chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Trường hợp hai bên ký hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm 01 lần, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau đó thì hợp đồng này cũng chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 tháng không?

Có nhiều công việc hiện nay được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 tháng, tuy nhiên có nhiều người lao động thắc mắc về việc có được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 tháng không? Tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 có quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, theo quy định thì hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời gian không là quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực. Luật hiện hành không giới hạn số tháng tối thiểu để hợp đồng lao động có hiệu lực. Như vậy, được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 tháng.

Tải xuống hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng mới 2023

Nội dung hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về các điều khoản trong hợp đồng lao động, nhưng về mặt nguyên tắc thì hợp đồng lao động xác định thời hạn vẫn cần phải có những nội dung cơ bản theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động 2019 như :

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD, CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Tải xuống mẫu hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng mới 2023”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác liên quan đến mẫu đơn yêu cầu thuận tình ly hôn. Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Ký hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng có phải thử việc không?

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc thử việc như sau:
“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”
Theo đó, pháp luật không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Trường hợp ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 3 tháng nên công ty có quyền thỏa thuận với người lao động về việc giao kết hợp đồng thử việc.

Được gia hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn bao nhiêu lần? 

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về việc gia hạn hợp đồng lao động như sau:
“Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”
Như vậy, theo quy định nêu trên thì nếu ký hợp đồng lao động lần 1 sẽ được gia hạn hợp đồng lao động thêm 1 lần. Lần thứ 2 trở đi phải thực hiện việc ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

5/5 - (1 bình chọn)