Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới năm 2023

428
Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới năm 2023

Nhiều nhiều rất bức xúc vì phần đất thu hồi để xây dựng dự án nhưng đã rất lâu vẫn chưa được thực hiện theo kế hoạch. Điều này khiến cho nhiều mảnh đất bị bỏ hoang, gây lãnh phí tài nguyên đất. Chính vì vậy, người sử dụng đất có mong muốn xin xóa quy hoạch treo để sử dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo, hãy tìm kiếm Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

Quy hoạch treo là gì?

Hiện nay pháp luật đất đai không giải thích như thế nào là quy hoạch treo.

Mặc không được giải thích nhưng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì có quy định liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể Điều 6 Luật Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.”.

Đồng thời, trên thực tế thì hầu hết người dân đều hiểu quy hoạch treo là những quy hoạch sử dụng đất thực hiện dự án nhưng không thực hiện.

Như vậy, Quy hoạch treo được hiểu là đất thuộc khu vực có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhưng sau 03 năm không được thực hiện, không điều chỉnh hoặc tiến hành hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quyền của người sử dụng đất trong dự án quy hoạch treo

Khi quy hoạch bị treo thì quyền của người sử dụng đất về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng công trình, nhà ở trong đất quy hoạch được quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Luật xây dựng 2014 như sau:

Trong trường hợp đã nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất

Diện tích đất nằm trong quy hoạch đó không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 • Người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và chuẩn bị thu hồi đất theo kế hoạch;
 • Người sử dụng đất vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được phép xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
 • Nếu có mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có trong khu vực quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trong trường hợp chưa có thông báo hoặc khi có quyết định hủy bỏ thu hồi đất

 • Đất quy hoạch treo chỉ có thể làm sổ đỏ khi có công bố về việc hủy bỏ thu hồi đất. Sau khi kết thúc thời hạn quy hoạch, chủ sở hữu phần đất nằm trong quy hoạch treo có quyền làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.
 • Trường hợp dự án treo đó không được cơ quan có thẩm quyền công bố hủy bỏ hoặc điều chỉnh thì người sử dụng đất có quyền sử dụng hạn chế theo quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật đất đai 2013 (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018).
Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới năm 2023

Thủ tục kiến nghị xóa quy hoạch treo

Để có thể được xóa quy hoạch treo, người sử dụng đất cần nộp đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền trước đây đã phê duyệt dự án quy hoạch đó để yêu cầu hủy bỏ dự án quy hoạch treo hoặc có phương án giải quyết hợp lý với phần đất quy hoạch treo này. Theo đó thẩm quyền ra quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định như sau:

 • Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 • Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Trường hợp sau khi khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền nêu trên mà không có sự thay đổi từ phía cơ quan đó thì người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế quyền theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) và có quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật về quy hoạch treo. Cụ thể:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới năm 2023“. Nếu bạn đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến vấn đề mẫu sơ yếu lý lịch 2023 hay các mẫu đơn, thông tin pháp lý khác, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn.

Câu hỏi thường gặp

Bồi thường quy hoạch treo như thế nào?

Việc đền bù, bồi thường thiệt hại cho công trình, nhà ở… trên dự án quy hoạch phụ thuộc vào thời điểm tồn tại và xây dựng công trình, nhà ở đó trên đất quy hoạch như sau:
Trường hợp 1: Tài sản trên đất đã có quy hoạch chưa công bố, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì khi có kế hoạch sử dụng đất và quyết định thu hồi của Nhà nước sẽ được bồi thường theo quy định nếu lỡ xây xong mà dính quy hoạch.
Trường hợp 2: Tài sản trên đất đã có quy hoạch, đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất.
Thực trạng dự án treo, quy hoạch treo kéo dài hàng năm trời gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhưng hiện vẫn chưa có quy định đền bù, bồi thường cụ thể.

Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) như sau:
– Với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp phép cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, sửa chữa.
– Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

5/5 - (1 bình chọn)