Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023

89
Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023

Xung đột lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Xung đột lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động được coi là tranh chấp lao động. Khi tranh chấp lao động phát sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết trên cơ sở nguyên tắc, chính sách giải quyết tranh chấp lao động. Dưới đây, Tìm luật sẽ đề cập đến cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Tranh chấp lao động là gì?

Theo quy định khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

1. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Quy định về các loại tranh chấp lao động 

Theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 thì tranh chấp lao động bao gồm những loại sau:

Tranh chấp lao động xảy ra giữa cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động; giữa người lao động và công ty, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở hợp đồng; giữa người lao động thuê ngoài và người sử dụng lao động thuê ngoài;

Các tranh chấp lao động tập thể về quyền, lợi ích giữa một hoặc nhiều tổ chức đại diện cho người động với người sử dụng lao động hoặc giữa một hoặc nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Cụ thể, tranh chấp lao động tập thể liên quan đến quyền hoặc lợi ích được quy định như sau:

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là việc xảy ra tranh chấp giữa một hoặc nhiều tổ chức của người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hoặc tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong các trường hợp sau đây:

 • Có sự khác biệt trong cách hiểu và thực hiện các quy định của thỏa ước lao động tập thể, các nội quy lao động, các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác;
 • Có sự khác biệt trong cách hiểu và thực hiện pháp luật lao động;
 • Khi người sử dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động, thành viên ban giám đốc của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, thành viên hoặc hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động.
 • Can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ thương lượng trên tinh thần thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm các trường hợp:

 • Tranh chấp lao động xảy ra trong quá trình thương lượng tập thể;
 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn pháp luật quy định.
Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023
Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động được quy định tại Điều 180 BLLĐ 2019 như sau:

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua việc tự thương lượng của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài, tôn trọng quyền và lợi ích của các bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và tuân thủ pháp luật.
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong giải quyết xung đột lao động.
 • Tranh chấp lao động là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo yêu cầu của các bên trong tranh chấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên trong tranh chấp chấp thuận.

Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023

Quy định giải quyết tranh chấp thông qua Hòa giải viên lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết theo thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi đưa ra ban hòa giải lao động hoặc tòa án để giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây là không bắt buộc phải trải qua quá trình hòa giải:

 • Xử lý kỷ luật lao động do sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Việc bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Giải quyết tranh chấp giữa người giúp việc gia đình và người sử dụng lao động.
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Về vấn đề bồi thường thiệt hại giữa người lao động với công ty, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người lao động và người sử dụng lao động thuê lại

Trong trường hợp không phải thực hiện các thủ tục hòa giải nêu trên hoặc hết thời hạn hòa giải theo thời gian quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc hòa giải không thành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên tranh chấp có trách nhiệm, quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật lao động;
 • Yêu cầu tòa án giải quyết.

Quy định giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động

Trên cơ sở đồng thuận giữa đôi bên, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Trong trường hợp không cần thiết phải thông qua hòa giải viên thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấpgiải quyết tranh chấp.

Khi yêu cầu giải quyết tranh chấp các bên không được đồng thời yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp, trừ trường hợp sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài lao động không được thành lập hoặc không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp một bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài lao động thì các bên có quyền được phép yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

Quy định giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân

 • Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết trong trường hợp không cần thông qua Hòa giải viên.
 • Nếu một trong các bên không chấp hành quyết định tranh chấp của Toà án trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Cách thức giải quyết tranh chấp lao động năm 2023″. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đại học cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền thuộc về ai?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
Hòa giải viên lao động;
Hội đồng trọng tài lao động;
Tòa án nhân dân.
Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết theo thủ tục hoà giải của người sử dụng lao động trước Trọng tài lao động hoặc Toà án.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là bao lâu?

Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
Thời hiệu yêu cầu Hội đồng hòa giải lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng, kể từ ngày khởi kiện mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án là 01 năm, kể từ ngày khởi kiện mà các bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
Trường hợp người nộp đơn chứng minh được là do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do nào đó theo quy định của pháp luật mà không thể nộp hồ sơ trong thời hạn quy định nêu trên, thời điểm không thể thực hiện được sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan đó không được tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

5/5 - (1 bình chọn)