Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?

108
Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?

Lệ phí cấp sổ đỏ là khoản tiền cố định mà người sử dụng đất phải nộp khi được cơ quan nhà nước cấp, đổi, cấp lại. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chúng tôi sẽ xác định mức thu phí phù hợp, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc sau: Tỷ lệ thu của hộ gia đình, cá nhân ở khu vực trung tâm thành phố, khu vực đô thị và khu vực nông thôn cao hơn so với các khu vực khác hay các tổ chức sẽ bị thu nhiều hơn hộ gia đình và cá nhân. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?” để tham khảo thêm về chi phí cấp đổi sổ đỏ nhé!

Khi nào được cấp đổi Sổ đỏ?

Căn cứ Điều 76 khoản 1 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc cấp, đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu bạn không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình hoặc các loại giấy chứng nhận khác được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và bất động sản khác liên quan Người sử dụng đất muốn đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản.

Trường hợp 2: Trường hợp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp bị dính bẩn, ố màu, rách nát, hư hỏng.

Trường hợp 3: Kèm theo đó là việc thực hiện chỉnh lý, chỉnh lý đất đai, đo đạc xác định lại diện tích, diện tích đất.

Trường hợp 4: Nếu quyền sử dụng đất tức là quyền sở hữu đất thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ hoặc tên của vợ hoặc chồng thì hiện nay có đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận và điều này giấy chứng nhận Thư phải được cấp bởi: Cả Họ và Tên Họ của vợ và họ của chồng.

Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?
Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi Sổ đỏ

Chuẩn bị hồ sơ của bạn:

Theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Điều 10 Khoản 1, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị một số hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

Bản chính giấy chứng nhận đã cấp.

Bản sao hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất, tài sản thay cho Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu đối với trường hợp cấp, đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc, lập bản đồ địa chính. Chứng chỉ đã phát hành được bảo đảm bởi một tổ chức tín dụng.

Thủ tục trao đổi:

Bước 1. Gửi đơn đăng ký của bạn

Nơi áp dụng:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo nguyện vọng.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và xử lý văn bản phải thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn tối đa ba (03) ngày và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đủ:

Vui lòng điền vào tất cả các thông tin cần thiết trên mẫu đơn.

Trao biên nhận cho người nộp đơn.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu bồi thường

Cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

Xem lại tài liệu đăng ký của bạn và xác minh lý do gia hạn chứng chỉ được nêu trong đơn đăng ký của bạn.

Chúng tôi chuẩn bị và nộp hồ sơ cho các cơ quan hữu quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến bất động sản.

Cập nhật, xử lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu bất động sản.

Trình hoặc chuyển Ủy ban nhân dân thị trấn trình đối với trường hợp trình cấp thị trấn.

Thời gian giới hạn:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết đề nghị gia hạn là:

Tối đa 7 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tối đa 50 ngày nếu việc đo vẽ lại bản đồ dẫn đến việc cấp, đổi cho nhiều người sử dụng đất trong cùng một thời điểm.

Đối với cộng đồng dân cư ở miền núi, hải đảo, miền xuôi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện có thể kéo dài thêm 10 ngày.

Khoảng thời gian này không bao gồm các ngày lễ theo luật định hoặc ngày nghỉ lễ. Không tính thời gian nhận hồ sơ của chính quyền đô thị và thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Thời gian này không bao gồm thời gian rà soát, xử lý các trường hợp sử dụng đất trái phép, thời gian lấy ý kiến ​​giám định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết.

Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?

Mức thu lệ phí địa chính do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nên mức thu ở mỗi tỉnh là khác nhau.

Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng bao nhiêu?

Theo Thông tư số 250/2016/TT-BTC về lệ phí thực hiện thủ tục cấp, chuyển sổ đỏ sang sổ hồng, Điều 3 khoản 5 quy định mức thu từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân. giữa Đôn. Cá nhân tùy thuộc vào tiểu bang.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Khoản 3 Luật sửa đổi, bổ sung một phần Luật Đầu tư xây dựng ngày 19/6, có nhiều trường hợp không được giảm phí đổi trả trong trường hợp giao nhận. Kể từ năm 2009, các cá nhân, hộ gia đình có Sổ đỏ được cấp trước ngày 01/08/2009 vẫn có giá trị pháp lý nếu được yêu cầu cấp Sổ đỏ và chuyển đổi sang Sổ hồng.

Mời bạn xem thêm:

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Cấp đổi sổ đỏ mới mất bao nhiêu tiền theo quy định?”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng hết bao nhiêu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP như sau:
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về người sử dụng đất.
Không quá 17 ngày đối với cộng đồng dân cư ở miền núi, hải đảo, miền xuôi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Trường hợp thực hiện lại việc đo đạc và bản đồ đồng thời cho nhiều người sử dụng đất thì thời hạn giải quyết yêu cầu cấp lại không quá 50 ngày.

Các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (cấp đổi sổ đỏ) xảy ra trong các trường hợp sau:
Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi bằng cấp nhà ở, bằng xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 thành chứng chỉ quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác có liên quan đến bất động sản.
Trường hợp giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị dính bẩn, rách nát, hư hỏng.
Đối với nghiên cứu xác định lại diện tích, quy mô BĐS.
Ghi cả họ và tên của vợ và họ, tên của chồng nếu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất thuộc sở hữu chung của vợ và chồng và Giấy chứng nhận được cấp chỉ có họ hoặc tên của vợ hoặc chồng đồng ý cấp.

5/5 - (1 bình chọn)