Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023

128
Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023

Biết cách tính lương hưu hàng tháng sẽ giúp bạn biết chính xác số tiền mình sẽ nhận được khi nghỉ hưu. Bảo hiểm xã hội là một hệ thống đảm bảo thay thế hoặc bồi thường một phần thu nhập của người lao động khi thu nhập bị giảm hoặc mất do người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc cạn kiệt thu nhập của người lao động. Tuổi lao động hoặc chết, dựa trên đóng góp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Để tính đúng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mời bạn đọc tham khảo bài viết “Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023” của Tìm Luật dưới đây.

Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023

Công thức tính tiền lương bình quân với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Công thức tính bình quân tiền lương khi đóng BHXH bắt buộc để tính lương hưu được chia theo từng trường hợp khác nhau. Trường hợp 1: Người lao động được bảo hiểm xã hội toàn thời gian theo thang lương do chính phủ quy định. Theo quy định tại Điều 9 Khoản 1 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH khi tính lương hưu, tiền thưởng cố định đối với người lao động thường xuyên. Theo chế độ lương của Nhà nước, phí bảo hiểm là công thức tính lương bình quân, được xác định như sau:

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 60 tháng

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06  năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 72 tháng

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 96 tháng

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 120 tháng.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 180 tháng.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu  : 240 tháng.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng : tổng số tháng đóng BHXH.

Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023

Trường hợp 2: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì được xác định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể công thức tính tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Công thức tính tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp 3: Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định công thức tính tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn tại khoản 3 điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Mbqtl=Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định+Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Công thức tính tiền lương bình quân với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việc xác định “công thức tính tiền lương bình quân” ​​đối với trường hợp đóng BHXH tự nguyện thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. Chi tiết số được cung cấp. Pháp luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau.

“ Điều 4. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này được điều chỉnh như sau:

a) Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng;

b) Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác định bằng công thức sau:

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tChỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

Trong đó:

t: Là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).”

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Công thức tính tiền lương bình quân tháng năm 2023” hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là tra cứu giấy phép lái xe bằng cccd…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ bao lâu thì có lương hưu?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, thời gian cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu của người lao động tối đa là 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.
Do đó, sau 12 ngày làm việc, nếu người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH thì sẽ được nhận lương hưu.
Nhân viên đã đăng ký vào bất kỳ hình thức lương hưu nào nhận được lương hưu mà họ đã đăng ký.
Người lao động nếu muốn thay đổi hình thức hưởng lương hưu có thể liên hệ với Cơ quan quản lý BHXH để khai báo lại thông tin hoặc thực hiện thay đổi trực tuyến thông qua ứng dụng VssID hoặc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phụ cấp thâm niên có được tính vào lương hưu không?

Tiền thưởng thâm niên là khoản tiền thưởng bổ sung trả cho những nhân viên gắn bó lâu năm với ngành. Khoản phụ cấp này được trả chung cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH 2014, tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Tuy nhiên, tiền thưởng thâm niên nghề không được tính trong mọi trường hợp trong công thức tính bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu.
Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm trước khi nghỉ hưu của người lao động có tiền thưởng thâm niên thì không tính tiền thưởng thâm niên.

5/5 - (1 bình chọn)