Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80

190
Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80

Trên thực tế, theo quy định của pháp luật về thuế, có rất nhiều đối tượng, trường hợp cụ thể đủ điều kiện được hoàn thuế. Tuy nhiên, không phải tổ chức, cá nhân nào cũng nắm rõ các thủ tục khai thuế, hoàn thuế. Bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống mẫu hoàn thuế trong bài viết “Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80” của Tìm luật.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT (trừ hoàn thuế GTGT theo hợp đồng nhà nước. Hoàn thuế đầu vào chưa được khấu trừ Mất sở hữu, chuyển đổi công ty, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh) Điều 30 , Điều 31 theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC Trận đấu) bao gồm:

(1) Mẫu đề nghị hoàn thuế GTGT

(2) Các giấy tờ liên quan đối với trường hợp hoàn thuế. Đặc biệt:

a) Đối với hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

a.1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

a.2) Đối với dự án có xây dựng công trình: Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo giao đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. giấy phép xây dựng;

a.3) Bản sao văn bản góp vốn điều lệ;

a.4) Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 10 Khoản 2 Khoản c Nghị định 209/2013/NĐ-CP; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cơ quan quốc gia cho phép (được sửa đổi bởi Điều 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP);

a.5) Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01-1/HT, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

a.6) Quyết định thành lập Ban quản lý dự án, quyết định giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc ban quản lý dự án đầu tư (trường hợp chi nhánh được giao thì Giám đốc dự án là chịu trách nhiệm về thuế);

b) Đối với hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

b.1) Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01-1/HT, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

b.2) Bảng kê nộp tờ khai hải quan theo Mẫu số 01-2/HT đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan.

c) Đối với hoàn thuế đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại:

c.1) Trường hợp vốn ODA viện trợ không hoàn lại do chủ chương trình, dự án trực tiếp quản lý và thực hiện:

c.1.1) Bản sao điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến ODA không hoàn lại hoặc trao đổi cam kết, tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại. Quyết định phê duyệt văn kiện dự án, phi dự án hoặc quyết định đầu tư chương trình, văn kiện dự án đã được phê duyệt hoặc bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi theo điểm a, b khoản 2 Điều 80 Nghị định 56/2020/NĐ-CP.

c.1.2) Giấy xác nhận chi vốn sự nghiệp hợp lệ đối với Giấy đề nghị thanh toán chi vốn sự nghiệp, vốn đầu tư đối với các khoản chi vốn của chủ dự án theo quy định tại Khoản 2 Khoản c Điều 80 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. Chúng tôi dẫn ra Điều 10 của Nghị định 56/2020/NĐ-CP và Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

c.2) Trường hợp vốn ODA không hoàn lại do nhà tài trợ trực tiếp quản lý

d) Đối với trường hợp hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức:

d.1) Bản sao quyết định phê duyệt văn kiện chương trình/dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình/dự án/phi dự án nêu tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP Điều 24 khoản 2 khoản a ;

d.2) Đơn xác nhận chi vốn sự nghiệp và Đơn xin thanh toán vốn đầu tư (nếu nhận hỗ trợ không thu hồi được của Nhà nước) của chủ dự án còn hiệu lực. thu ngân sách) được quy định tại Điều 24 Khoản 2 Khoản b Nghị định 80/2020/NĐ-CP và Điều 10 Khoản 10 Khoản a Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

d.3) Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số 01-1/HT.

Tài liệu d.1 chỉ nên nộp nếu người nộp thuế đang nộp đơn xin hoàn thuế ban đầu hoặc thay đổi hoặc bổ sung.

đ) Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước sử dụng quỹ hỗ trợ khẩn cấp quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam:

đ.1) Quyết định tiếp nhận hỗ trợ khẩn cấp (đối với trường hợp hỗ trợ khẩn cấp quốc tế) hoặc quyết định chủ trương tiếp nhận hỗ trợ khẩn cấp quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai và bản sao văn bản khắc phục hậu quả thiên tai đối với hỗ trợ khẩn cấp quốc tế (đối với trường hợp hỗ trợ khẩn cấp quốc tế) khắc phục hậu quả thiên tai).trường hợp) theo Nghị định 50/2020/NĐ-CP Điều 3 Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

đ.2) Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số 01-1/HT.

Hồ sơ đ.1 chỉ nộp nếu người nộp thuế xin hoàn thuế lần đầu hoặc xin thay đổi, bổ sung.

e) Hoàn thuế, ưu đãi, miễn trừ ngoại giao:

e.1) Bảng kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao. Lập theo Mẫu số 01-3a/HT và được Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao xác nhận về việc đã thanh toán lệ phí nhập cảnh. miễn hoàn thuế nước ngoài.

e.2) Bảng kê cán bộ ngoại giao được hoàn thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01-3b/HT.

g) Hoàn thuế GTGT sử dụng ngân hàng thương mại làm điểm hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh:

Bảng kê hồ sơ hoàn thuế GTGT cho ngoại kiều xuất cảnh lập theo Mẫu số 01-4/HT.

h) Đối với trường hợp hoàn thuế GTGT theo quyết định đúng quy định của pháp luật của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80
Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80

Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80

Kỳ tính thuế: Nhập tháng…năm…tháng…năm…thích hợp nếu bạn yêu cầu hoàn thuế trong một số tháng hoặc nhiều năm.

Lý do yêu cầu hoàn trả”: thể hiện yêu cầu hoàn trả theo yêu cầu của ý chính, khoản, điều của văn bản pháp luật liên quan.

Thông báo thu/ Tờ khai hải quan: Nhập thông báo của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp ngân sách nhà nước.

Thanh toán vào tài khoản”: đánh dấu chữ “V” vào ô tài khoản tương ứng.

Tải xuống mẫu hoàn thuế theo thông tư 80

Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng là Mẫu số 01/HT (Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn mẫu hoàn thuế theo thông tư 80”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như bản mẫu đơn ly hôn thuận tình, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng hiện nay là gì?

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau để được hoàn thuế GTGT:
Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập
Với con dấu dựa trên luật pháp và các quy định
Lưu trữ và bảo quản sổ sách, chứng từ kế toán theo Luật kế toán
Duy trì tài khoản séc với ngân hàng theo mã số thuế cơ sở thường trú

Những trường hợp nào sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định?

Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư, số thuế GTGT còn lại được hoàn nếu số thuế GTGT chưa nộp được khấu trừ là hơn 300 triệu đồng.
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong tháng, quý được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng nếu số thuế GTGT còn thiếu từ 300 triệu đồng trở lên. Việc này được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan. Đối với người nộp thuế sản xuất hàng xuất khẩu 2 năm liền không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan thì chúng tôi sẽ hoàn thuế trước, kiểm soát sau. Người nộp thuế không thuộc diện rủi ro cao theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nộp thừa hoặc khấu trừ hết trong trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, chuyển đổi công ty, sáp nhập, hợp nhất, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản thì được hoàn thuế GTGT . Chi nhánh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và là thành viên của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

5/5 - (1 bình chọn)