Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên

141
Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên

Giáo viên là công chức nhà nước quản lý nên việc xem xét tăng lương là phù hợp với chủ trương của nhà nước và chính sách tăng lương cho công chức của nhà nước. Sau một thời gian làm việc, nếu giáo viên tự tin rằng mình có quyền yêu cầu tăng lương theo quy định, giáo viên có thể trực tiếp yêu cầu tăng lương và thảo luận về mong muốn đó với quản lý cấp cao. Đơn đơn xin nâng lương của giáo viên được soạn thảo với nội dung chi tiết theo quy định chung để cán bộ, nhân viên tham khảo và tải về khi cần thiết.

Định nghĩa mẫu đơn đề nghị nâng lương là gì?

Mẫu đơn đề nghị nâng bậc lương là mẫu đơn được lập ra khi cán bộ, công chức, viên chức làm đơn đề nghị nâng bậc lương và được gửi đến hội đồng xét nâng bậc lương.

Đơn xin tăng lương định kỳ là cơ sở để Hội đồng lương chấp nhận và xem xét đơn xin tăng lương định kỳ của người nộp đơn.

Quy định về đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên?

Hiện nay, quy định về đơn xin nâng lương trước thời hạn hay nâng lương thường xuyên của giáo viên là Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên áp dụng với đối tượng nào?

Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

 • Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính;
 • Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;
 • Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên
Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên

Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định hội có tính chất đặc thù. Các đối tượng tại các Điểm a, b, c và d Khoản này sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều kiện nâng bậc lương trước hạn?

Theo quy định này, chấp hành viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được nâng bậc lương trước thời hạn được bầu theo tập thể hàng năm nhưng không quá 10% tổng số chấp hành viên và người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ban, ngành nhà nước.

Tiêu chí và mức đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo mức độ hoàn thành công việc và mức lương của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành quản lý cán bộ, công chức trong thời gian đầu nâng bậc lương, công chức, viên chức, lao động bàn bạc với cấp ủy đảng, ban chấp hành công đoàn cùng cấp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ để nâng bậc lương trước thời hạn của người sử dụng lao động. Các tổ chức và cơ quan.

Tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn?

Đối với cán bộ, công chức

 • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

Đối với viên chức và người lao động

 • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
 • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên

 • Điền tên nơi tiếp nhận đơn
 • Điền tên, giới tính của người làm đơn
 • Điền ngày sinh của người làm đơn
 • Điền số chứng minh nhân dân của người làm đơn
 • Điền hộ khẩu thường trú của người làm đơn
 • Điền chỗ ở hiện tại của người làm đơn
 • Điền ngày vào ngành
 • Điền chức vụ của người làm đơn
 • Điền đơn vị công tác của người làm đơn
 • Điền ngạch, mã ngạch
 • Điền hệ số lương đang được hưởng

Tải xuống đơn xin nâng lương của giáo viên

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương của giáo viên”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023 cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn của Tìm luật sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline  0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm những gì?

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian bị đình chỉ công tác; thời gian tập sự;….

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên gồm các tiêu chuẩn nào?

2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Chế độ nâng lương thường xuyên?

Về thời gian nâng lương thường xuyên: Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

5/5 - (1 bình chọn)