Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?

75
Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?

Đất thổ cư được nhà nước cấp phép sử dụng cho người được ủy quyền. Do đó, họ có thể làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất một cách hoàn toàn hợp pháp. Đất thổ cư được quy hoạch làm thổ cư. Những người có nhu cầu đăng ký thổ cư vào Sổ đỏ cũng quan tâm đến các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Người xin cấp sổ đỏ phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí trước bạ, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu). Tất cả các bất động sản đều có lệ phí trước bạ và lệ phí cấp sổ đỏ được xác định trước, nhưng tiền sử dụng đất rất phức tạp. Do đó, mỗi trường hợp phải được xem xét riêng khi tính toán tổng số tiền phải trả khi lập Sổ đỏ. Mời bạn đọc tham khảo thêm trong bài viết “Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?”.

Hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ

Hồ sơ nộp khi thực hiện lần đầu thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được tham khảo tại Thông tư 24/2014/TT – Điều 8 BTNM chứa các tài liệu sau:

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với bất động sản nộp theo Mẫu số 04a/ĐK.

Một trong các loại giấy tờ đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Một trong các loại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu đất đai quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Khi đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình thì phải có bản vẽ nhà, công trình (trừ trường hợp trong giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình đã có bản vẽ phù hợp).

Báo cáo kết quả xác minh hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức quốc gia, tổ chức tôn giáo sử dụng đất theo các mẫu số 08a/ĐK, 08b/ĐK trước ngày 01/7/2004.

giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với đất đai và phần đất gắn liền với đất (nếu có);

Khi đăng ký hạn chế quyền sử dụng đất liền kề thì kèm theo đơn phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận xác lập hạn chế quyền sử dụng đất liền kề hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Bản đồ này cho thấy vị trí và kích thước của các khu vực lô đất mà những người cư ngụ lô liền kề có quyền sử dụng hạn chế.

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?

Quy trình thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu phải thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Bước 1. Hồ sơ

Người có nhu cầu lập Sổ đỏ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã, huyện nơi có bất động sản.

Bước 2: Giả quyết hồ sơ

  • Bước này sẽ được phối hợp bởi Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường.
  • Nguồn gốc đất
  • Xác nhận thời điểm sử dụng đất
  • Xác nhận hồ sơ đăng ký
  • Gửi dữ liệu địa chính cho cơ quan thuế
  • Các ấn phẩm QSDĐ được cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và tài sản.
  • Các thủ tục khác, v.v.

Bước 3: Kết quả

Tại văn phòng nhà đất, người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận kết quả. Hộ gia đình, cá nhân khi nộp tờ khai cấp huyện sẽ được cấp sổ đỏ.

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?

Lệ phí trước bạ là khoản phí mà chủ sở hữu tài sản cố định phải đăng ký và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản đó vào sử dụng. Tài sản cố định như: Ô tô, xe máy, nhà cửa, v.v. Lệ phí trước bạ tạo Sổ đỏ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = (giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền sử dụng đất?

Thuế sử dụng đất là loại thuế bắt buộc mà chính phủ buộc người có quyền sử dụng đất phải nộp khi giao đất, yêu cầu nộp tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xét duyệt các khoản thu.

Căn cứ vào Khoản 3 Luật Đất Đai 2013.

Theo Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 45/2014/NĐ-CP, không phải tất cả các hộ gia đình, cá nhân đều phải nộp thuế sử dụng đất mà trong một số trường hợp sẽ bị hạn chế.

Tình huống 1: Hộ gia đình hoặc người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất được chuyển nhượng theo các điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Nếu đủ cả hai điều kiện sau thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp thuế sử dụng đất.

Tài sản đã được sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004, không vi phạm quy định về tài sản.

Được Ủy ban nhân dân cấp thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực quy hoạch.

Tình huống 2: Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ​​ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải nộp thuế sử dụng đất.

Từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004 hộ gia đình, cá nhân được giao đất (đất mới) để ở đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa nộp thuế sử dụng đất như sau: đúng.

Nếu bạn xin cấp sổ đỏ theo giá đất ghi trong bảng giá đất ở thì nộp 50% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở.

Nếu xin cấp sổ đỏ theo giá đất ở thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân từ 01/07/2004 đến 01/07/2014

Trường hợp tính thuế sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thì nộp thuế sử dụng đất theo mức thuế đã công bố, đồng thời phải nộp tiền chậm nộp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã xác định và thông báo số thuế sử dụng đất phải nộp nhưng không đúng quy định của pháp luật thì phải nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2 theo quy định?”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đại học cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cấp Sổ đỏ được quy định như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho tổ chức, công ty Việt Nam có trụ sở ở nước ngoài và công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Cơ quan nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, tổ cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quyền sử dụng đất ở liên quan đến nhà ở tại Việt Nam.
Tức là quy định chi tiết cơ quan chịu trách nhiệm cấp sổ đỏ cho người dân. Đối với tổ chức được UBND tỉnh ủy quyền. Hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan cấp.

Cơ quan thẩm quyền nào được cấp lại/cấp đổi sổ đỏ bị mờ, rách, mất?

Về vấn đề cấp lại sổ đỏ bị mất, rách, nát, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:
Cơ quan tài nguyên và môi trường khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Riêng đối với các đô thị chưa thành lập địa chính theo khoản 1 Điều 5 Nghị định này thì việc cấp sổ đỏ cho các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tái bản Sách đỏ cho Cơ quan, Tổ chức Tôn giáo. người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư. Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, tổ cộng đồng và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)