Mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023

274
Mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023

Hồ sơ địa chính là tài liệu chứa đựng thông tin chi tiết pháp lý về quản lý, hiện trạng sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai. Người sử dụng đất khi có yêu cầu có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nộp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Do đó, nếu bạn muốn lấy thông tin về diện tích sử dụng đất của mình hãy nộp đơn xin trích lục từ kế hoạch địa chính và nộp cho Ủy ban Nhân dân. Sau đây bạn đọc có thể tham khảo mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023, đây sẽ là công văn cơ quan có thẩm quyền trả lời yêu cầu của bạn.

Trích lục là gì?

Tóm tắt là yêu cầu từ các cá nhân và từ các cơ quan chính phủ có thẩm quyền ở các khu vực cụ thể để chấp nhận các bản sao của giấy tờ hoặc hồ sơ. Mọi công dân đều có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước trích lục nếu bị mất giấy tờ gốc.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách hiểu sơ lược về bản trích lục là gì. Mặc dù hiện nay có nhiều phần, nhiều văn bản quy định về các loại trích lục nhưng pháp luật Việt Nam chưa đưa ra một định nghĩa cụ thể và thống nhất thế nào là trích lục.

Mẫu công văn xin trích lục hồ sơ là gì?

Hồ sơ địa chính là tài liệu chứa đựng thông tin chi tiết về hiện trạng, tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản cố định nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, đất đai và nhu cầu thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mẫu công văn đề nghị trích lục văn bản xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được nhà nước bổ nhiệm liên quan đến việc quản lý nhà đất theo Luật Nhà đất.

Đơn đề nghị trích lục hồ sơ là văn bản do cá nhân, người sử dụng đất/chủ hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan hành chính địa phương đề nghị trích sao hồ sơ địa chính. Cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất đai theo quy định của Luật Cơ sở trở thành.

Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận

khi đăng ký thửa đất; tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung thửa đất gắn liền với thửa đất chưa có bản đồ địa chính; hoặc có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi. Cơ quan đăng ký đất đai sau đó trích lục bản đồ địa chính. Hoặc một cuộc khảo sát địa chính của tài sản.

Cấp lại Giấy chứng nhận

  • Khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng do bị mất mà chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính khu đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc địa chính khu đất. chịu trách nhiệm trích đo địa chính.
Mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023

Là căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

  • Sau khi tranh chấp đất đai không thể giải quyết trước UBND thị trấn, các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp trước UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh thì trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính của các thời kỳ liên quan đến đất tranh chấp để thực hiện. Mâu thuẫn là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai.

Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu

  • Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì đó là cơ quan cấp đất. Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê đất thì người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.

Khi xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất

Trường hợp đã có bản đồ địa chính thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc theo yêu cầu của Bên chuyển nhượng, Bên thuê thực hiện trích đo địa chính khu đất. .

Một số hồ sơ đã trình UBND cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đất đai.

Phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất.

Khi một quốc gia thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, có nhiều loại tài liệu khác nhau thuộc phạm vi công cộng; Trình cấp thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT); hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất; quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư 30/2014) /TT-BTNMT).

Hướng dẫn mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023

  • Ghi đầy đủ các thông tin trong đơn
  • Nội dung ( trình bày vấn đề xin sao lục hồ sơ địa chính)
  • Kí và ghi rõ họ tên
  • Gửi đơn lên UBND

Tải xuống mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023

Lệ phí trích lục hồ sơ địa chính

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin đất đai phải nộp lệ phí trích đo địa chính, trừ các trường hợp sau:

Phạm vi yêu cầu là cơ sở dữ liệu đất đai hoặc thông tin đất đai, thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

Mục đích yêu cầu cung cấp cho quốc phòng, an ninh, yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo đảng/nhà nước, tình huống khẩn cấp

Đạt mục tiêu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp)

Do đó, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp trích lục địa chính không thuộc các trường hợp trên sẽ phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT như sau:

  • Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
  • Chi phí in ấn, sao chụp.
  • Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC, các khoản phí và lệ phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mẫu công văn xin trích lục hồ sơ mới năm 2023”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như mẫu đơn thuận tình ly hôn đầy đủ nhất, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Quy định về trích lục hồ sơ địa chính như thế nào?

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin về thửa đất, gồm:
Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);
Diện tích thửa đất;
Mục đích sử dụng đất;
Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;
Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;
Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Cấp trích lục hồ sơ người có công, sao hồ sơ người có công trong những trường hợp nào?

Cấp trích lục hồ sơ người có công hoặc sao chụp nhiều văn bản về người có công theo yêu cầu của người có công hoặc thân nhân để điều chỉnh các quy định liên quan đến nội dung đề nghị;
Trường hợp thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chuyển đến nơi thường trú nhưng có thân nhân khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tại nơi đi thì Cục Việc làm – Thương binh và Xã hội gửi cho bạn bản trích lục hồ sơ liên quan của Cục Lao động – Thương binh và Xã hội. Quyết định tháng 12. Chuyển lương hưu hàng tháng của bạn đến nơi thường trú mới của bạn.
Cấp trích lục hoặc bản sao biên bản của người có thẩm quyền khi cơ quan, tổ chức có yêu cầu giải quyết vụ việc có liên quan.
Trường hợp hồ sơ thương binh, liệt sĩ được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994 chưa đầy đủ (do bị thất lạc) thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu trích lục hồ sơ phải nộp cho Chính sách Văn phòng. , Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an (trích Hồ sơ thương binh)

5/5 - (1 bình chọn)