Mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang mới năm 2023

345
Mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang mới năm 2023

Đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang là một mẫu đơn người dân viết gửi đến cơ quan có thẩm quyền dùng để xác nhận nguồn gốc đất đai trước đây, đất này được sử dụng chủ yếu tại các địa phương ngày trước có chính sách khuyến khích nhân dân khai hoang, cải tạo đất để sử dụng. Vậy mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây nhé

Đất khai hoang là gì?

Hiện nay, đất khai hoang chưa pháp luật đưa ra định nghĩa một cách cụ thể. 

Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT thì đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2013 thì nhà nước khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào việc khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

……….., ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……

Tôi là:……………………………………………….Sinh năm: …………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…… cấp ngày………tại …………………………………..

Trú tại:……………………………………………………………………………………………………………….

là người sử dụng đất với thửa đất số …… tờ bản đồ số ……tại ……

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

Thông tin về nguồn gốc đất:……………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận:………………………………………………………………………………….

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp … Cơ quan …. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục…… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …

UBND xã …. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà ……. sử dụng đất tại …. thửa đất số …tờ bản đồ số … như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ……

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ….

(Ký và đóng dấu)

CHỦ TỊCH

Tải xuống mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang

Tải xuống mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang file word

Hướng dẫn viết mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang

Khi kê khai thông tin của đơn xin xác nhận đất khai hoang, bạn phải lưu ý các vấn đề như sau:

Ngày, tháng, năm làm đơn;
Kính gửi: Ghi thông tin Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi có đất khai hoang;
Tôi là: Ghi đầy đủ họ tên theo các giấy tờ
Sinh năm: Ghi đầy đủ
CCCD/CMT số: Ghi theo thông tin trên CCCD cấp bởi cơ quan Công an;
Trú tại: Ghi theo sổ hộ khẩu
Thông tin về nguồn gốc đất: Ghi rõ thông tin về nguồn gốc đất, khai hoang từ năm nào, có tranh chấp hay không có tranh chấp…;
Lý do xin xác nhận: Trình bày chi tiết lý do xin xác nhận, chẳng hạn như xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…;
Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không?

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

(1) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

(2) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại (1) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan,

Nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

(3) Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với đất khai hoang nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục xin xác nhận đất khai hoang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin xác nhận đất khai hoang

– Tài liệu chứng minh khác ( nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ xác nhận đát khai hoang đến UBND xã

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cán bộ cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, UBND cấp xã có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đất khai hoang cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông bảo đến người viết đơn để bổ sung.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đất khai hoang, cơ quan có thẩm quyền trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề Mẫu đơn xác nhận nguồn gốc đất khai hoang” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin pháp lý tới quý khách hàng như mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giảnHy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất khai hoang bao gồm giấy tờ gì?

Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất hoặc giấy xác nhận đất khai hoang của Ủy ban Nhân dân xã
– Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người sử dụng đất
– Giấy xác nhận không có tranh chấp của Ủy ban Nhân dân nơi có đất

Đơn xin xác nhận đất khai hoang nộp cho ai?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Như vậy, sau khi ghi đầy đủ các thông tin vào đơn xin xác nhận đất khai hoang thì bạn nộp đơn cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin xác nhận đất khai hoang.

5/5 - (1 bình chọn)