Tải xuống mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

80
Tải xuống mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp là một công cụ hữu ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất. Khi bạn muốn tiến hành tách thửa đất thì bạn phải sử dụng mẫu đơn này kèm theo hồ sơ và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lưu ý rằng mẫu đơn này là bắt buộc và không thể thiếu. Bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp trong bài viết dưới đây nhé!

Tải xuống mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo các thông tin pháp lý, các mẫu đơn khác như mẫu đơn thuận tình ly hôn vắng mặt, mẫu đơn về hôn nhân của trang web.

Nội dung mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Mẫu đơn có các phần thông tin quan trọng cần được cung cấp, như vị trí thửa đất, diện tích, số hiệu thửa, và giải trình về mục đích tách thửa. Bằng cách điền đầy đủ thông tin này, mẫu đơn giúp đảm bảo rằng yêu cầu tách thửa được đưa ra một cách chính xác và đầy đủ.

[Thông tin công ty/cá nhân]
[Địa chỉ]
[Số điện thoại]
[Email]

[Ngày]

[Thông tin cơ quan quản lý đất]
[Tên cơ quan]
[Địa chỉ]
[Số điện thoại]

Kính gửi: [Tên cơ quan],

Tôi/chúng tôi, dưới đây gọi là [tên công ty/cá nhân], xin trân trọng đề nghị cơ quan quản lý đất xem xét và giải quyết đơn xin tách thửa đất nông nghiệp theo thông tin chi tiết sau đây:

Nội dung mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp
 1. Thông tin về [tên công ty/cá nhân]:
 • Tên công ty/cá nhân: [tên công ty/cá nhân]
 • Địa chỉ: [địa chỉ công ty/cá nhân]
 • Số điện thoại: [số điện thoại]
 • Email: [địa chỉ email]
 1. Mục đích của việc tách thửa:
  Tôi/chúng tôi xin đề nghị tách thửa đất nông nghiệp để [mô tả mục đích]. Mục đích này được thực hiện trong khuôn khổ phát triển kinh doanh nông nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 2. Thông tin chi tiết về thửa đất cần được tách:
  a) Địa chỉ: [địa chỉ thửa đất cần tách]
  b) Diện tích: [diện tích thửa đất cần tách]
  c) Số hiệu thửa: [số hiệu thửa]
  d) Mục đích sử dụng hiện tại: [mục đích sử dụng hiện tại của thửa đất]
 3. Các tài liệu đính kèm:
  Kính đề nghị cơ quan quản lý đất kiểm tra và xem xét các tài liệu đính kèm sau:
 • Bản đồ vị trí thửa đất cần tách.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan khác (nếu có).
 1. Lý do và giải trình:
  [Mô tả lý do cụ thể và giải trình chi tiết về việc tách thửa đất nông nghiệp. Bao gồm các lợi ích kinh tế, môi trường hoặc xã hội mà việc tách thửa có thể mang lại.]
 2. Cam kết tuân thủ:
  Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ pháp lý và tài chính liên quan đến việc này.
 3. Yêu cầu:
  Xin cơ quan quản lý đất xem xét và giải quyết đơn xin tách thửa đất nông nghiệp của chúng tôi theo quy trình và thủ tục pháp lý.

Trân trọng kính chào,

[Chữ ký]
[Tên công ty/cá nhân]

Hướng dẫn soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Mẫu đơn có thể yêu cầu người dùng cung cấp các tài liệu và cam kết tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến việc tách thửa đất, thủ tục tách thửa đất cho con,…. Điều này giúp đảm bảo rằng quy trình tách thửa được thực hiện theo đúng quy định và tránh vi phạm pháp luật.

Hướng dẫn soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Đảm bảo rằng đơn của bạn được viết rõ ràng, súc tích và chính xác. Nếu cần, htham khảo các mẫu đơn tách thửa đất nông nghiệp có sẵn hoặc tìm hiểu thêm về quy trình và yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý đất trong khu vực của bạn để đảm bảo đơn của bạn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Dưới đây là hướng dẫn để soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp:

Thông tin công ty/cá nhân:

Bắt đầu đơn bằng việc cung cấp thông tin về công ty hoặc cá nhân đang nộp đơn. Điều này bao gồm tên công ty/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Thông tin cơ quan quản lý đất: Ghi rõ tên cơ quan quản lý đất mà bạn đang gửi đơn đến. Bao gồm địa chỉ và số điện thoại của cơ quan này.

Mục đích của việc tách thửa:Trình bày rõ mục đích của việc tách thửa đất nông nghiệp. Bạn có thể đề cập đến việc mở rộng hoặc phát triển kinh doanh nông nghiệp, cải thiện quy hoạch đất, tăng hiệu quả sản xuất, hoặc bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp.

Thông tin chi tiết về thửa đất cần được tách: Cung cấp thông tin chi tiết về thửa đất cần được tách, bao gồm địa chỉ, diện tích, số hiệu thửa và mục đích sử dụng hiện tại của thửa đất.

Các tài liệu đính kèm: Liệt kê các tài liệu đính kèm mà bạn gửi kèm theo đơn. Điều này có thể bao gồm bản đồ vị trí thửa đất cần tách, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và bất kỳ giấy tờ pháp lý khác liên quan.

Lý do và giải trình: Trình bày lý do cụ thể và giải trình chi tiết về việc tách thửa đất nông nghiệp. Bạn có thể đề cập đến lợi ích kinh tế, môi trường hoặc xã hội mà việc tách thửa có thể mang lại. Hãy lưu ý rằng giải trình này nên thuyết phục cơ quan quản lý đất về việc chấp thuận yêu cầu của bạn.

Cam kết tuân thủ: Bạn nên cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ pháp lý và tài chính liên quan đến việc này.

Yêu cầu: Cuối cùng, yêu cầu cơ quan quản lý đất xem xét và giải quyết đơn xin tách thửa đất nông nghiệp của bạn theo quy trình và thủ tục pháp lý.

Kết thúc đơn: Kết thúc đơn bằng cách chúc mừng và cảm ơn cơ quan quản lý đất vì sự quan tâm và xem xét đơn của bạn.

Chữ ký: Ký tên và ghi rõ tên công ty hoặc cá nhân của bạn dưới phần kết thúc đơn.

Lưu ý khi soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Mục đích của mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp là cung cấp một biểu mẫu chuẩn để người dùng có thể điền thông tin và đưa ra yêu cầu chính xác cho việc tách thửa đất nông nghiệp. Mẫu đơn này giúp đảm bảo rằng người dùng không bỏ sót các thông tin quan trọng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc tách thửa đất. Khi soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp, dưới đây là một số lưu ý quan trọng để bạn cân nhắc:

 1. Rà soát và tuân thủ quy định pháp luật: Trước khi soạn đơn, hãy nghiên cứu và hiểu rõ quy trình, thủ tục và yêu cầu pháp lý liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực của bạn. Đảm bảo đơn của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn cụ thể.
 2. Cung cấp thông tin chi tiết: Đơn xin tách thửa đất nên cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về vị trí, diện tích, số hiệu thửa và mục đích sử dụng hiện tại của thửa đất. Điều này sẽ giúp cơ quan quản lý đất hiểu rõ yêu cầu của bạn và thuận tiện xem xét đơn.
 3. Giải thích rõ mục đích: Trình bày rõ mục đích của việc tách thửa đất nông nghiệp và giải thích lý do bạn đưa ra yêu cầu này. Đảm bảo rằng lý do và giải trình của bạn là cụ thể, logic và thuyết phục.
 4. Đính kèm tài liệu hợp lệ: Khi gửi đơn, đảm bảo rằng bạn đính kèm các tài liệu cần thiết và hợp lệ như bản đồ vị trí thửa đất, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và bất kỳ giấy tờ pháp lý khác liên quan. Kiểm tra kỹ xem bạn đã đính kèm đủ các tài liệu yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý đất.
 5. Cam kết tuân thủ: Trong đơn, hãy bao gồm một phần cam kết rõ ràng về việc tuân thủ các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ pháp lý và tài chính liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp.
 6. Sắp xếp và định dạng: Đảm bảo rằng đơn của bạn được sắp xếp và định dạng một cách chuyên nghiệp và rõ ràng. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tránh sử dụng ngôn ngữ không chính xác hoặc phân biệt.
 7. Kiểm tra lại và gửi đúng địa chỉ: Trước khi gửi đơn, hãy kiểm tra kỹ lại để đảm bảo rằng mọi thông tin đã được điền đầy đủ, chính xác và hiểu quả. Đảm bảo rằng bạn đã gửi đơn đến đúng cơ quan quản lý đất và địa chỉ liên quan.
 8. Ghi nhận và theo dõi: Ghi lại thông tin về việc gửi đơn và theo dõi tiến trình xử lý của nó. Nếu cần, liên hệ với cơ quan quản lý đất để xác nhận rằng đơn của bạn đã được nhận và đang được xem xét.

Lưu ý khi soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp

Khi soạn mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Rà soát quy định pháp luật: Trước khi soạn đơn, hãy tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực của bạn. Đảm bảo bạn hiểu rõ các yêu cầu, thủ tục và quy trình cần tuân thủ.
 2. Cung cấp thông tin chi tiết: Đơn xin tách thửa nên cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, diện tích, số hiệu thửa đất cần tách. Hãy chắc chắn rằng thông tin này chính xác và đầy đủ để tránh nhầm lẫn hoặc xử lý sai.
 3. Mục đích tách thửa: Trình bày rõ mục đích tách thửa đất nông nghiệp của bạn. Bạn có thể đề cập đến việc mở rộng kinh doanh nông nghiệp, phát triển dự án, tối ưu hóa sử dụng đất, hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Giải thích lợi ích và giá trị của việc tách thửa đối với mục đích này.
 4. Thủ tục pháp lý: Đề cập đến các bước và thủ tục pháp lý cần thiết để tách thửa đất nông nghiệp. Nêu rõ các giấy tờ, biểu mẫu hoặc tài liệu liên quan mà bạn cần chuẩn bị và gửi kèm theo đơn.
 5. Đính kèm tài liệu: Gửi kèm các tài liệu hỗ trợ như bản đồ, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản vẽ kỹ thuật, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến việc tách thửa. Đảm bảo rằng các tài liệu này đã được sao chụp và xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 6. Cam kết tuân thủ: Thể hiện cam kết của bạn về việc tuân thủ quy định pháp luật và các điều kiện, thủ tục liên quan đến việc tách thửa. Điều này giúp tạo niềm tin và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ mọi quy định sau khi được chấp thuận.
 7. Kiểm tra lại và chữ ký: Trước khi gửi đơn, hãy kiểm tra kỹ thông tin đã điền và đảm bảo rằng không có lỗi chính tả hoặc thông tin thiếu sót. Ký tên và ghi rõ thông tin liên hệ của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và email.
 8. Thời hạn và liên hệ: Xác định thời hạn cần thiết để cơ quan chấp thuận xem xét đơn của bạn. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn để cơ quan có thể liên lạc hoặc yêu cầu bổ sung thông tin nếu cần thiết.
 9. Gửi đúng địa chỉ: Đảm bảo rằng bạn gửi đơn đến đúng cơ quan hoặc phòng ban có thẩm quyền xử lý đơn tách th

Mòi bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Tải xuống mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm Luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu tìm kiếm thông tin pháp lý, các mẫu đơn hoặc các quy định pháp luật, tin tức pháp lý mới liên quan, vui lòng cập nhật website để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thời gian tách thửa đất là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ người làm thủ tục.
Thời gian này không bao gồm thời gian trưng cầu giám định, thời gian đóng thuế, phí của người sở hữu đất và thời gian cân nhắc xử lý với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thì trong thời gian không quá 03 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Đối với các xã hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa, thời gian tách thửa được tăng thêm 15 ngày. Lưu ý, chỉ khi có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thời gian tách thửa mới bắt đầu được tính.

Hồ sơ tách thửa đất gồm những gì?

Căn cứ Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất quy định như sau:
Đơn xin tách thửa đất và đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp

5/5 - (1 bình chọn)