Mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023

574
Mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng được soạn thảo khi có sự thống nhất về nội dung của hợp đồng giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà. Hợp đồng có thông tin chi tiết về chủ nhà, người thuê, phòng cho thuê và giá phòng. Hợp đồng thuê phòng học cũng cần có những nội dung này. Sau đây, Tìm luật sẽ hướng dẫn bạn đọc soạn thảo mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023, bạn đọc tham khảo.

Hợp đồng thuê phòng học là gì?

Theo quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 hợp đồng thuê phòng học là một dạng hợp đồng thuê tài sản

“Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Hợp đồng thuê phòng học là văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê phòng và bên thuê phòng về việc giao quyền sử dụng phòng học cho bên thuê sử dụng làm phòng học trong một thời hạn nhất định. Bên thuê phòng có nghĩa vụ trả tiền cho bên cho thuê.

Chủ thể hợp đồng thuê phòng học

Chủ thể của hợp đồng thuê phòng học theo Bộ luật Dân sự 2015 là: bên thuê và bên cho thuê.

Đối tượng của hợp đồng thuê phòng học phải đáp ứng các điều kiện sau đây với tư cách là một công dân chính thức:

 • Người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự.
 • Người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự cũng có thể tự mình xác lập và thực hiện hợp đồng nếu được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Việc cho thuê đối với pháp nhân, hộ gia đình, nhóm hợp tác xã thuộc phạm vi cho thuê phải được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ký kết

Nếu hợp đồng thuê phòng học ngoài phù hợp với điều kiện quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì công ty tham gia hợp đồng thuê phòng học phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014

Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:

 • Là chủ sở hữu nhà hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền thực hiện giao dịch mua bán nhà theo quy định của Luật này và Bộ luật Dân sự; Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở kinh doanh là người mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở
 • Nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới được kinh doanh nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự. Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng nhà tình nghĩa, từ thiện.

Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

 • Nếu là cá nhân cư trú trong nước, phải có đầy đủ năng lực công dân để tham gia vào các giao dịch về nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự và bạn không bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú tại nơi có căn hộ được chỉ định của bạn.
 • Nếu là người nước ngoài, Việt kiều thì phải có đầy đủ năng lực công dân để thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam và là chủ sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của luật này. Nơi trao đổi được đặt, không có nghĩa vụ phải đăng ký tạm trú hoặc thường trú.

Do đó, để được tham gia hợp đồng thuê phòng học, các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các điều kiện quy định của Luật Nhà ở 2014

Mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023
Mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023

Nội dung của hợp đồng thuê phòng học

Hợp đồng thuê phòng học do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Cách viết hợp đồng thuê phòng học như thế nào?

 • Hướng dẫn ký kết hợp đồng thuê phòng học. Điền đầy đủ thông tin về thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng.
 • Các bên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu và điền chính xác vào hợp đồng.
 • Các bên thỏa thuận về thời gian thuê, giá thuê, thời gian giao nhận, phương thức thanh toán và điền đầy đủ các thông tin trên vào mẫu.
 • Nếu có những điều khác phải thoả thuận riêng, không trái luật và phải ghi thêm vào đơn.
 • Sau khi hoàn thành, các bên tham gia hợp đồng phải ký, ghi rõ họ tên vào mẫu hợp đồng.

Tải xuống mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mẫu hợp đồng thuê phòng học mới năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý cùng các thông tin pháp lý như mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline:  0833.102.102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thuê phòng học có hình thức như thế nào?

Theo quy định tại điều 121 Luật Nhà ở 2014, hình thức của hợp đồng thuê phòng học phải được lập thành văn bản.

Hợp đồng thuê phòng học chấm dứt trong trường hợp nào?

Hợp đồng thuê phòng học chấm dứt trong các trường hợp sau:
Hết thời hạn theo quy định trong hợp đồng
Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
Một trong hai bên vi phạm các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng
Quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến không thể thực hiện được hợp đồng.

Trách nhiệm chung của các bên trong hợp đồng?

Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.
Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

5/5 - (1 bình chọn)