Tải xuống miễn phí mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới

515
Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được giao kết giữa người vận chuyển và người vận chuyển. Một lộ trình vận chuyển với thời gian và hiệu lực của các thỏa thuận trong hợp đồng, với điều kiện là người vận chuyển cung cấp dịch vụ vận chuyển cho bên thuê theo các điều khoản và điều kiện của lô hàng và hợp đồng đã chỉ định. Mời bạn đọc tham khảo và tải xuống mẫu hợp đồng trong bài viết “Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023” dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Hình thức hợp đồng vận chuyển được biết đến với định nghĩa đơn giản của nó. Đây là hình thức bằng văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, tức là người thuê tàu và người vận chuyển, theo yêu cầu của khách hàng và người vận chuyển được coi là có nghĩa vụ giao hàng. Hàng hóa cho người vận chuyển được chỉ định tại địa điểm do người vận chuyển chỉ định, do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, bên vận chuyển giao hàng cho người có trách nhiệm nhận hàng, bên thuê có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa được hiểu đơn giản là một loại hợp đồng giữa khách hàng và người vận chuyển, được giao kết theo ý chí của các bên, tuân thủ các quy định của pháp luật và không bắt buộc phải bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa là văn bản thỏa thuận giữa bên vận chuyển và bên giao nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Hợp đồng này ở đây nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc tham gia, ký kết thực hiện hợp đồng. Rõ ràng là trong mẫu hợp đồng này các bên phải ghi rõ tên hàng, số lượng hàng, thời gian giao hàng, địa điểm nhận hàng, phương tiện giao hàng, v.v…

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Hợp đồng vận chuyển đường biển bao gồm hai loại hợp đồng vận chuyển bằng chứng từ vận chuyển và hợp đồng vận chuyển theo chuyến.

Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển được ký kết để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, không phải do người vận chuyển vận chuyển để vận chuyển toàn bộ con tàu hoặc một bộ phận cụ thể của con tàu cho người thuê vận chuyển, mà chỉ với điều kiện: là một hợp đồng liên quan đến Loại, số lượng, kích thước hoặc trọng lượng của hàng hóa được vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển bằng chứng từ vận chuyển được giao kết theo hình thức do hai bên thoả thuận.

Hợp đồng vận chuyển đường biển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển đường biển được lập với điều kiện người thuê vận chuyển cho phép người thuê vận chuyển hàng hóa trên biển để vận chuyển toàn bộ con tàu hoặc một số bộ phận của con tàu. Hợp đồng vận chuyển hành trình phải được lập thành văn bản.

Quy định về chuyển giao quyền trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến.

Nội dung câu hỏi này được phép quy định tại Điều 176 Bộ luật Hàng hải. Nói cách khác, “người thuê tàu có thể chuyển giao các quyền trong hợp đồng cho người thứ ba mà không cần sự đồng ý của người vận chuyển, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đã giao kết”.

Người thuê vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển đường biển về cơ bản là người ủy thác cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển đường biển với người vận chuyển. (Điều 147 Bộ luật Hàng hải).

Trên thực tế, quyền của bên thuê vận tải không quá quan trọng và việc chuyển quyền thường gắn với dịch vụ được cấp quyền, chuyển quyền không ảnh hưởng đến dịch vụ nên nội dung không phải như vậy. phức tạp.không phải là. sự nghiệp. Do đó, việc chuyển giao quyền cho bên thứ ba được cho là không có sự đồng ý của người vận chuyển, trong khi nhìn chung, việc chuyển giao nghĩa vụ thường phức tạp và khó khăn hơn nhiều, và trong mọi trường hợp cần phải có thỏa thuận với bên thứ ba.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền sở hữu không loại bỏ việc vận chuyển khỏi trạng thái đã ký kết và chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đã ký. Điều này có nghĩa là bạn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng của mình.

Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023
Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023

Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Người vận chuyển là người được cá nhân hoặc người khác ủy quyền giao kết hợp đồng với người vận chuyển để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Trong trường hợp hợp đồng vận chuyển theo vận đơn, người vận chuyển được gọi là người gửi hàng.

Người vận chuyển là người hoặc người được người khác ủy quyền giao kết hợp đồng vận chuyển với người thuê vận chuyển.

Người vận chuyển thực tế là người được người vận chuyển chỉ định để thực hiện toàn bộ hoặc một phần việc vận chuyển đường biển.

Người giao hàng là người hoặc người được người khác ủy quyền giao hàng hóa cho người vận chuyển theo hợp đồng vận tải biển.

Người nhận là người có quyền nhận hàng.

Hướng dẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023

Khi soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa, các bên cần lưu ý phải có đầy đủ thông tin về hàng hóa để hai bên ký kết vận chuyển như: B. Tên hàng vận chuyển, loại hàng, mặt hàng, đơn vị tính cước vận chuyển…

Đồng thời các bên phải chỉ rõ địa điểm giao hàng.

Thiết lập thời gian lấy hàng cho hàng hóa của bạn để bạn có thể tin tưởng người gửi hàng sẽ làm tốt nhất công việc của họ.

Để vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu thì phương tiện vận chuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Để đơn giản hóa quy trình làm việc cho cả hai bên, phương thức giao nhận hàng hóa nên được hai bên ghi chép rõ ràng vào nhật ký.

Tiền vé được thanh toán theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của các bên.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Chữ ký và con dấu của hai bên.

Tải xuống mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến (file word)

Mời bạn xem thêm:

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Tải xuống miễn phí mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến mới năm 2023”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đương nhiên chấm dứt khi nào?

iệc đương nhiên chấm dứt sẽ không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên nào và được tính từ thời điểm ” sau khi hợp đồng đã giao kết và trước khi tàu biển rời khỏi nơi bốc hàng mà không bên nào có lỗi trong trường hợp sau đây:
a) Tàu biển được chỉ định trong hợp đồng bị chìm đắm, mất tích, bị cưỡng đoạt;
b) Hàng hóa ghi trong hợp đồng bị mất;
c) Tàu biển được chỉ định trong hợp đồng được coi là hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa là không kinh tế.” (Khoản 1, Điều 193 Bộ luật hàng hải).

Giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 188 Luật Hàng hải, vấn đề giá giao nhận rất phức tạp và có hai trường hợp đặc biệt trong việc xác định giá giao nhận.
Trường hợp 1: Hàng hóa được xếp lên tàu vượt quá số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp này, người vận chuyển chỉ được thu giá cước dịch vụ đã thỏa thuận đối với hàng hóa đó. (Học ​​kỳ đầu tiên)
Trường hợp 2: Hàng hóa được thẩm lậu lên tàu biển. Đặc biệt, trong trường hợp này, người vận chuyển được thu gấp hai lần giá dịch vụ vận chuyển từ cảng gửi đến cảng trả hàng và bồi thường thiệt hại do việc xếp hàng hóa nhập lậu đó lên phương tiện. Người vận chuyển có quyền dỡ hàng lậu đó tại bất kỳ cảng nào nếu cần thiết. (Đoạn văn bản 2). Việc quy định giá dịch vụ vận chuyển trong hai trường hợp trên nhằm bảo vệ quyền và phù hợp với giá trị của phương tiện vận chuyển như hàng hóa mà người vận chuyển phải giao cho người vận chuyển. Cước phí vận tải phải được thanh toán bởi người nhận hàng khi nhận hàng hóa. Nếu số tiền này chưa được thanh toán trước, thì cũng phải thanh toán tiền bồi thường cho việc lưu kho hoặc các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

5/5 - (1 bình chọn)