Mẫu nhận xét nơi cư trú năm 2023

1097
Mẫu nhận xét nơi cư trú năm 2023

Hàng năm phải nhận xét, đánh giá, phê bình phẩm chất đảng viên, trên cơ sở tự kiểm điểm về khuôn khổ, tác phong, lối sống, đạo đức công tác của đảng viên. Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú phải ghi rõ nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và gia đình đảng viên nơi cư trú, nhiệm vụ của đảng viên nơi công tác. Bài viết “Mẫu nhận xét nơi cư trú năm 2023” dưới đây Tìm luật, cung cấp mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Các thành viên trong tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của điều lệ đảng nơi công tác, mọi đảng viên có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi mình sinh hoạt, phải luôn gần gũi, tình cảm với tổ chức đảng. người dân. Mẫu bản nhận xét đảng viên nơi cư trú được biên soạn để họ nhận xét về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá đảng viên có thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hay không.

Phiếu nhận xét đảng viên theo nơi cư trú là biểu mẫu do ngành nhân dân lập để nhận xét về hoạt động của đảng viên tại nơi cư trú, nơi làm việc.

Mỗi thành viên trong tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện; thực hiện đầy đủ các quy định của điều lệ đảng trong công việc của mình và có nghĩa vụ duy trì liên lạc thường xuyên với tổ chức đảng; và những người từ nơi cư trú, những người thân yêu và những người kết nối với họ. Căn cứ Quy định số 213-QĐ/TW về nghĩa vụ của đảng viên hiện hành; công tác thường xuyên liên hệ với tổ chức đảng và khu dân cư để đặt ra nhiệm vụ; của đảng viên sinh hoạt ở những nơi cư trú sau:

 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; thông báo, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và người dân thực hiện hướng dẫn; chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;
 • Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ; cấp uỷ họp trình bày ý kiến ​​về những vấn đề chung của địa phương, nhất là những vấn đề cấp bách; sống trong làng, thị trấn, khu dân cư;
 • Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức; tổ chức sinh hoạt nói cho nhân dân nơi cư trú biết về tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên;
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp của cư dân nơi cư trú; duy trì mối liên hệ thường xuyên với các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản và cấp ủy đảng; cơ quan nắm tình hình để nhận người, xem xét ngay; phổ biến ý kiến ​​đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phổ biến, vận động nhân dân xây dựng ý tưởng; đảng, xây dựng hệ thống quản lý quần chúng, kiểm soát cán bộ, đảng viên;
 • Tích cực tham gia các hoạt động của người thân trong gia đình, bạn bè và vận động họ; và nhân dân tham gia phong trào noi gương, xây dựng địa phương; mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư;
 • Báo cáo kết quả thực hiện; phân công nhiệm vụ hàng năm và thông báo thay đổi nơi cư trú kịp thời.
Mẫu nhận xét nơi cư trú năm 2023

Tải xuống mẫu nhận xét nơi cư trú năm 2023

Mẫu bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú để làm gì?

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú ở chi bộ cơ sở và nhận xét sinh hoạt đảng viên nơi cư trú. Bản nhận xét kết quả công tác của đảng viên và gia đình đảng viên nơi cư trú được ghi rõ vào phiếu.

Theo Quy định số 213-QĐ/TW về nghĩa vụ của đảng viên thường xuyên công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nơi cư trú, quy định nghĩa vụ của đảng viên.

 • Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh, vận động gia đình và nhân dân ở khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở khu dân cư.
 • Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực các cuộc họp khác do Thành ủy triệu tập. Tích cực tham gia ý kiến ​​với cấp ủy địa phương, các ban, đảng bộ cơ sở về những vấn đề chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc nhất của thôn, buôn, khu dân cư.
 • Việc tham gia họp dân sau nơi cư trú; thường xuyên trao đổi thông tin với cấp ủy, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, ban công tác khu dân cư để nắm rõ tình hình nhân dân; đại diện cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến ​​của nhân dân.
 • Tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành tốt nhiệm vụ.
 • Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, phong trào noi gương cộng đồng. Vận động gia đình, người dân tạo mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ được báo cáo cấp ủy có liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận chính trị đảng hàng năm. Thông báo kịp thời nơi công tác, nơi cấp ủy nơi cư trú khi chuyển đến nơi khác cư trú.

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW dùng để nhận xét đảng viên nơi cư trú gửi cho chi bộ cơ sở, trong đó nhận xét rõ ràng về hoạt động của đảng viên nơi cư trú.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

Phần mở đầu:

 • Ghi đầy đủ các thông tin về Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
 • Thông tin chi bộ.
 • Ghi viết hoa in đậm “ĐẢNG CỘNG  SẢN VIỆT NAM”.
 • Thông tin về thời gian và địa điểm lập phiếu nhận xét.
 • Tên biên bản và phiếu nhận xét dành cho các đảng viên thường xuyên làm việc để liên lạc với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Phần nội dung chính của biên bản:

 • Thông tin về Đảng viên.
 • Đưa ra nhận xét về Đảng viên.
 • Những nhận xét khác.

Phần cuối biên bản:

 • Xác nhận của Đảng ủy xã, phường, thị trấn. (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 • Ký và ghi rõ họ tên của đại diện người thay mặt cho chi bộ đưa ra nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mẫu nhận xét nơi cư trú để bổ nhiệm đảng viên năm 2023” hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là tra cứu số giấy phép lái xe theo cmnd…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng cần làm Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người đã gia nhập, được Đảng Cộng sản Việt Nam kết nạp và đang hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, đảng viên được hiểu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đảng cộng sản duy nhất tồn tại hợp pháp là Đảng Cộng sản Việt Nam được thừa nhận là có nhiệm vụ lãnh đạo đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đối tượng hướng đến là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có nhận thức và tự giác chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, những công dân này có đầy đủ tiêu chuẩn và hoạt động. trong một tổ chức cơ sở đảng. Thông qua học tập và công việc, bạn có thể chứng minh rằng bạn là một người xuất sắc và nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cụ thể những nội dung cơ bản như thế nào?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam công tác tại nơi cư trú phải tiên phong gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân trong gia đình, bạn bè và người dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt ở nơi cư trú, tích cực tham gia sinh hoạt cấp uỷ định kỳ và có ý kiến ​​về những vấn đề chung ở nơi cư trú. Một vấn đề cấp bách, đặc biệt là ở các làng, khu định cư và khu dân cư.
Đảng viên sinh hoạt Đảng cộng sản Việt Nam ở nơi cư trú tự rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, gương mẫu đối với quần chúng nơi cư trú.

5/5 - (1 bình chọn)