Quy định pháp luật khi muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì

96
Quy định pháp luật khi muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì

Thay đổi họ tên cho con cái được xem như một nhu cầu của xã hội. Việc đổi tên cho con cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: nhu cầu của bố mẹ, những yếu tố tâm linh hoặc phong thủy, … Mặc dù vậy, cha mẹ không thể tự ý đổi họ, tên cho con mà phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

Có được đổi họ cho con?

Theo Điều 27 Bộ Luật dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch 2014 về điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch quy định, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai. Ngoài ra, đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, bạn được phép thay đổi họ cho con nhưng phải được sự đồng ý của chồng cũ và được thể hiện rõ trong tờ khai cải chính hộ tịch.

Điều kiện để được thay đổi họ tên trong giấy khai sinh.

Điều kiện được thay đổi họ

Điều 27 Bộ luật Dân sự ghi nhận 08 trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, gồm:

– Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

– Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

– Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

– Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

– Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Điều kiện được thay đổi tên

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong 07 trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Vậy, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định khi thay đổi họ, tên là trường hợp nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP, việc cải chính hộ tịch (thay đổi họ, tên) được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch (sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch); không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì?

Theo đó, giấy tờ cần chuẩn bị trong trường hợp đổi họ cho con được nêu tại Điều 28 Luật Hộ tịch đang có hiệu lực gồm:

– Tờ khai yêu cầu thay đổi hộ tịch với nội dung là thay đổi họ.

– Giấy tờ liên quan khác: Giấy khai sinh của con. Ngoài ra, tuỳ vào từng trường hợp được thay đổi họ, cha mẹ cần cung cấp thêm một số loại giấy tờ gồm:

  • Đăng ký kết hôn (nếu thuộc trường hợp đổi họ theo họ của vợ hoặc chồng nước ngoài khi pháp luật nước đó yêu cầu).
  • Giấy chứng nhận nuôi con nuôi…

Ngoài ra, khi đi làm thủ tục thay đổi họ cho con, cha mẹ còn cần phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để cán bộ công chức tư pháp xác định nhân thân.

Thủ tục thay đổi họ tên trong giấy khai sinh

Quy định pháp luật khi muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì

Căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục thay đổi họ, tên của công dân được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp Tờ khai

Người yêu cầu thay đổi họ tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đồng thời, cần xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của người đó.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinhTrường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ tên cho con

– Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện đổi họ cho con khi con chưa đủ 14 tuổi.

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện thay đổi họ cho con khi con từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước.

Phí thay đổi họ cho con

Ngoài các thắc mắc về vấn đề được quan tâm bậc nhất là lệ phí thay đổi họ. Theo Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, việc thay đổi họ cho con sẽ áp dụng mức lệ phí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi họ và tên của công dân không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Tuy nhiên trong trường hợp cần phải xác minh lý do, điều kiện để thay đổi họ và tên thì thời hạn thực hiện được kéo dài thêm nhưng không được quá ba ngày làm việc. Như vậy tổng hợp thời gian thực hiện thủ tục thay đổi họ và tên không được quá 06 ngày làm việc.

Quyền được đổi họ tên theo quy định của pháp luật

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch thì:

“Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”

Bạn có đề cập tên mình giống tên con trai nên mọi người xung quanh thường trêu chọc bạn. Do đó, theo quy định tại điểm 1a Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nếu việc sử dụng tên cũ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bạn. 

“Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

Bạn lưu ý việc thay đổi tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ và được thể hiện rõ trong tờ khai theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Như vậy, việc thay đổi tên không làm mất giá trị các giấy tờ, bằng cấp trước đó của bạn. Mặc dù việc thay đổi tên là không khó nhưng bạn sẽ rất khó khăn trong việc thay đổi họ tên ở tất cả các giấy tờ tùy thân, các bằng cấp trước đó của bạn; cũng như việc cần có quyết định thay đổi tên đính kèm theo các bằng cấp, hồ sơ của bạn để chứng minh 2 tên là một.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác như các thông tin pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023, các mẫu đơn pháp luật, … Rất hân hạnh được giải đáp cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi ly hôn mẹ muốn thay đổi họ cho con có cần sự đồng ý của bố?

Căn cứ theo các Khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch; Điều 27 Bộ luật dân sự; Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:
việc thay đổi họ cho con phải được sự đồng ý của cả cha và mẹ của người đó; thể hiện rõ trong tờ khai. Việc thay đổi họ cho con từ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của con. Việc thay đổi họ không được gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, nhân phẩm….. của người khác; với mục đích là cản trở quyền và nghĩa vụ người cha trong việc, thăm nom, chăm sóc, chia rẽ tình cảm của con với cha.

Sau ly hôn, vợ có được tự ý đổi họ cho con không?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
“1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”
Như vậy, sau khi ly hôn, nếu người mẹ muốn thay họ cho con thì buộc phải có sự đồng ý của người cha thể hiện rõ trong tờ khai xin thay đổi hộ tịch. Trong trường hợp của bạn, do con bạn đã được 12 tuổi, dựa theo quy định vừa nêu thì ngoài vợ bạn đồng ý còn cần có sự đồng ý của người con để thực hiện việc thay đổi họ cho con bạn.

Giá trị pháp lý của giấy khai sinh như thế nào?

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:
1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

5/5 - (1 bình chọn)