Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân sự mới năm 2023

230
Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân sự mới năm 2023

Hợp đồng lao động ràng buộc trách nhiệm pháp lý về quyền và nghĩa vụ giữa các bên quản lý lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Vì vậy, thời giờ làm việc, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm,… phải được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Theo các điều khoản của hợp đồng, nhân viên phải đảm bảo thực hiện công việc đã thỏa thuận. Ngược lại, người sử dụng lao động phải cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng cho người sử dụng lao động. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhân sự mời các bạn tham khảo.

Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân sự mới năm 2023

Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân sự mới năm 2023

Hợp đồng cho thuê nhân sự là gì?

Hợp đồng cho thuê nhân sự là hình thức ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa bên sử dụng lao động và bên sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của hai bên khi bắt đầu ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động. Theo đó, hợp đồng lao động cần ghi rõ các vấn đề như thời giờ làm việc, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm, v.v.

Căn cứ vào điều khoản của hợp đồng, người lao động phải bảo đảm hoàn thành công việc đã thỏa thuận, ngược lại người sử dụng lao động phải tôn trọng lợi ích cho người sử dụng lao động như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Dưới đây là một ví dụ về hợp đồng cho thuê nhân sự mới nhất để bạn tham khảo.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH, “Hợp đồng cung ứng lao động” là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài về các điều kiện, nghĩa vụ của bên cung ứng và bên tiếp nhận lao động, tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng này đặc biệt quan trọng khi số lượng lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các công ty nước ngoài đang tăng lên từng ngày trong những năm gần đây.

Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động mới nhất

Hợp đồng cho thuê nhân sự được ký kết nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện đầy đủ, hợp pháp. Khi làm như vậy, bên cho vay và bên thuê ngoài phải ký một thỏa thuận tuyển dụng lại bằng văn bản chính thức có chứa các chi tiết quan trọng nhất. Ví dụ: địa điểm, vị trí mở, cho thuê lại, chi tiết cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động tạm thời, v.v.

Phải tuân thủ nội dung của hợp đồng cho thuê nhân sự. Hợp đồng lao động mà công ty cho thuê lại lao động giao kết với người lao động không được có các điều khoản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ và lựa chọn các công ty săn đầu người và nhân sự để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

 • Địa chỉ làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại. Nội dung công việc phải bao gồm yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;
 • Ghi rõ thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc làm nếu có
 • Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện an toàn trong lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động thuê lại.

Lưu ý: Thỏa thuận về quyền và lợi ích của người lao động trong hợp đồng không được thấp hơn hợp đồng lao động mà công ty thuê lại lao động đã giao kết với người lao động.

Thực tế triển khai hợp đồng cho thuê lại lao động cũng bộc lộ những mặt hạn chế nhất định

 • Nội dung của hợp đồng cho thuê nhân sự thể hiện mối quan hệ giữa hai bên là công ty ủy thác lao động và nhà thầu. Tuy nhiên, Luật Lao động 2019 không có điều khoản nào quy định rõ nội hàm của mối quan hệ giữa hai bên dưới góc độ quan hệ thương mại, dịch vụ.
 • Nội dung của hợp đồng cho thuê lại nhân lực không quy định cơ chế xử lý các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Luật áp dụng không có quy định chi tiết về việc hợp đồng cho thuê lại bị vô hiệu. Ví dụ: Thế nào bị coi là vô hiệu Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu? Trách nhiệm của mỗi bên được xử lý như thế nào?

Một vài trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê lại lao động cụ thể:

 • Hết thời hạn hợp đồng cho thuê lại lao động;
 • Thỏa thuận từ hai bên về việc chấm dứt hợp đồng thuê lại lao động;
 • Cá nhân bê thuê nhân sự chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi, mất tích hoặc chết. bên gia công, không phải là cá nhân, chấm dứt công việc;
 • Công ty cho thuê tuyên bố đóng cửa
 • Nếu giấy phép của công ty bị thu hồi hoặc không được gia hạn hoặc cấp lại.

Có thể lý giải dưới góc độ pháp luật lao động, Bộ luật Lao động 2019 chỉ quy định nội dung quan hệ lao động giữa người lao động và bên cho thuê lại lao động. Tuy nhiên, cho thuê lại lao động về bản chất là một hợp đồng thương mại và dịch vụ, và đối với trường hợp cho thuê lại lao động và cho thuê lại lao động, cần đặc biệt chú ý đến tính chất công việc trong lĩnh vực này. Vì vậy, dưới góc độ thương mại, dịch vụ, nội dung của hợp đồng thuê lại lao động cần được bổ sung bằng nội dung về phí dịch vụ cho thuê lại lao động.

Trên thực tế, phí dịch vụ là mối quan tâm đặc biệt của tất cả các công ty cho thuê lại lao động và nhà thầu phụ. Vì vậy, hợp đồng cho thuê lại lao động hiện nay không có quy định cụ thể về phí dịch vụ, không có cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và xác định trách nhiệm của bên thuê lại lao động. Người sử dụng lao động chậm thanh toán bồi thường cho người lao động và nhà thầu không có đủ tiền để trả lương thỏa đáng cho người lao động, vì vậy điều này cần được làm rõ để tránh tình trạng chậm trả lương. Sự biểu lộ.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân sự mới năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác như các thông tin pháp lý như mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản, các mẫu đơn pháp luật, tư vấn pháp lý… Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để doanh nghiệp cho thuê nhân sự được phép hoạt động là gì?

Theo Điều 54 của Luật Lao động 2019, các công ty cho thuê lại lao động phải nộp tiền đặt cọc và xin giấy phép cho thuê lại lao động.
Các thủ tục đặt cọc, điều kiện, đơn đặt hàng, cấp lại, gia hạn và ủy bỏ đối với Giấy phép gia công công việc và danh sách công việc được thực hiện được quy định tại Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của người nhân sự cho thuê được quy định ra sao?

Bạn sẽ được yêu cầu thực hiện công việc dựa trên hợp đồng lao động được ký kết với nhà thầu lao động.
Tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy lao động. Tuân thủ sự quản trị, kiểm soát và giám sát hợp pháp của bên thuê ngoài.
Trả lương không thấp hơn lương cho nhân viên của nhà thầu phụ làm cùng công việc hoặc tương đương với cùng trình độ.
Khiếu nại bên giao thầu khi bên nhận thầu vi phạm các quy định của hợp đồng lao động.
・Đồng ý hủy bỏ hợp đồng lao động với nhà thầu phụ để ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu phụ.

5/5 - (1 bình chọn)