Thời gian trích lục khai sinh mất bao lâu theo quy định 2023

120
Thời gian trích lục khai sinh mất bao lâu theo quy định 2023

Với mỗi người dân thì giấy khai sinh là loại giấy tờ rất quan trọng. Ở thời điểm hiện nay nếu như mất trích lục khai sinh mọi người có thể xin cấp bản sao để thực hiện một số những thủ tục khác. Việc xin giấy trích lục khai sinh, cũng đang ngày càng phổ biến hơn và rất nhiều người vẫn thắc mắc trích lục khai sinh. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Trích lục khai sinh mất bao lâu” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Khái niệm trích lục khai sinh

Theo điểm a khoản 1 Điều Luật Hộ tịch năm 2014 thì có thể hiểu Khai sinh là một trong những sự kiện hộ tịch được ghi vào sổ hộ tịch nhằm chứng minh sự kiện sinh của một cá nhân đã đăng ký khai sinh. Mà khoản 9 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về trích lục hộ tịch như sau: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.”

Vì vậy có thể hiểu trích lục khai sinh chính là bản sao giấy khai sinh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, dùng để phân biệt với bản sao được công chứng hay chứng thực.

Đối tượng trích lục khai sinh

– Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

– Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, để xin bản sao trích lục khai sinh có thể do người có yêu cầu trực tiếp xin hoặc ủy quyền cho người khác đến xin trích lục.

Quy trình thực hiện thủ tục trích lục khai sinh

Hồ sơ trích lục giấy khai sinh

Hiện nay, việc thực hiện thủ tuc trích lục khai sinh cần chuẩn bị những hồ sơ đầy đủ. Cụ thể, để thực hiện thủ tục trích lục bản sao giấy khai sinh thì công dân cần phải hoàn thiện bộ hồ sơ trích lục khai sinh hợp lệ, bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân của người được trích lục khai sinh
  • Hộ khẩu của người thực hiện trích lục khai sinh
  • Giấy ủy quyền (có công chứng) của người được thay mặt đi thực hiện thủ tục trích lục khai sinh ( Dịch vụ trích lục giấy khai sinh)

Thủ tục trích lục khai sinh

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ xin cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh. 

– Một trong các giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

– Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.

– Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch– Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.

Bước 2: Yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền

Cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bằng một trong hai hình thức dưới đây:

– Nộp trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch (xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân)

– Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (gửi kèm bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân và nộp lệ phí đăng ký hộ tịch, lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch nếu không thuộc diện được miễn lệ phí và chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính. Người tiếp nhận hồ sơ ghi rõ phương thức trả kết quả trong giấy tiếp nhận.

Bước 3: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

Bước 4: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Trích lục khai sinh mất bao lâu?

Thời gian trích lục khai sinh mất bao lâu theo quy định 2023

Trong thời gian 1- 3 ngày làm việc, cơ quan nhà nước sẽ phản hồi yêu cầu trích lục khai sinh của công dân. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; thì cơ quan nhà nước sẽ phản hồi để yêu cầu công dân sửa đổi hồ sơ trích lục khai sinh theo hướng dẫn.

Dịch vụ trích lục khai sinh: Chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ làm giấy khai sinh một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất. Vì chúng tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh này quý khách muốn “lấy lại” giấy tờ đó nhanh nhất có thể.

Ngoài ra

Đối với những trường hợp khó như khai sinh lâu năm (trước 1975); hoặc không nhớ nơi đăng ký khai sinh, không rõ thời gian khai sinh … chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ dịch vụ. Dịch vụ TLKS của Luật Sư X sẽ đem lại sự hài lòng cho bạn.

Chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất; vì chúng tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh này quý khách muốn “lấy lại” giấy tờ đó nhanh nhất có thể.

Cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục khai sinh

Trích lục khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện sinh của một cá nhân đã đăng ký khai sinh. Khi cá nhân có nhu cầu xin cấp trích lục giấy khai sinh thì chuẩn bị hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh cụ thể dưới đây:

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

Theo đó, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền. Trường hợp này bạn gửi hồ sơ đến nơi bạn đã làm giấy khai sinh lần đầu, cơ quan sẽ có thẩm quyền cấp trích lục giấy khai sinh cho bạn.

Như vậy khi xin bản sao trích lục giấy khai sinh có thể đến một trong các cơ quan đăng ký hộ tịch đã nêu ở trên tuy nhiên trên thực tế thường đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh để xin trích lục do cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật đồng bộ trên hệ thống.

Hướng dẫn trích lục khai sinh trực tuyến

Về trình tự xin cấp trích lục giấy khai sinh được thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào trang: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ đây là cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Tp Hà Nội. Tùy vào nơi bạn sinh sống mà bạn sẽ có cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến khác nhau, nếu bạn ở Bình Dương thì sẽ là https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Với Thành phố Hồ Chí Minh bạn truy cập trực tiếp vào trang:https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

Bước 2: Chọn bảng hiện thị các loại dịch vụ; tại danh sách “ Loại dịch vụ công” chọn cấp thực hiện loại dịch vụ công gồm: cấp Thành Phố; cấp Quận, Huyện, và cấp Phường, Xã, Thị trấn.

Bước 3: Đối với thủ tục trích lục hộ tịch, bạn sẽ lựa chọn ở cấp phường xã; thị trấn trước – chọn mục tư pháp – sau đó chọn mục trích lục hộ tịch; tùy vào việc tríc lục hộ tịch của bạn, bạn có thể click vào cấp bản sao trích lục khai sinh, khai tử, kết hôn.

Bước 4: Sau khi click vào mục cần xin trích lục; bạn sẽ kê khai các thông tin trực tuyến trên bảng hiển thị có sẵn; đối với các mục đánh dấu sao là bắt buộc, đối với các mục không có dấu sao có thể không cần kê khai.

Bước 5:  Sau khi kê khai xong thông tin về người yêu cầu; và người được trích lục, bạn sẽ phải Scan các tài liệu trong hồ sơ; (CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh…..) tùy theo loại giấy tờ bạn yêu cầu xin trích lục.

Bước 6: Sau khi gửi yêu cầu, cổng thông tin sẽ gửi thông báo đăng ký thành công; bằng tin nhắn vào số điện thoại của bạn và Email của bạn; tiếp sau đó nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ, bạn sẽ nhận được thông báo tiếp nhận từ bộ phận tiếp nhận trả kết quả; và kèm thời gian trả kết quả cho bạn. Sau thời gian xử lý bạn sẽ nhận được tin nhắn đã có kết quả; và bạn chỉ việc đến cơ UBND xã, phường để nhận kết quả.

Trường hợp sau khi xin trích lục tại UBND cấp xã phường mà hồ sơ không còn lưu; bạn sẽ thực hiện việc xin trích lục tại cấp quận, huyện.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Trích lục khai sinh mất bao lâu”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác như các thông tin pháp lý như điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, các mẫu đơn pháp luật, … Rất hân hạnh được giải đáp cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Trích lục khai sinh cho người đã chết có được không?

Theo quy định của pháp luật liên quan về hộ tịch, “người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch” có quyền “trực tiếp hoặc thông qua người đại diện” tiến hành thủ tục. Như vậy, đối với trường hợp một cá nhân chết thì “người đại diện theo pháp luật” – được xác định là người thừa kế theo pháp luật, được quyền yêu cầu cơ quan quản lý hộ tịch cấp bản sao trích lục giấy khai sinh của người đã chết.

Giấy khai sinh và Trích lục khai sinh dùng để xác định những gì ?

Xuất phát từ các nội dung đăng ký khai sinh này, Giấy khai sinh, Trích lục khai sinh sẽ có giá trị dùng để xác định:
1. Hộ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con của một con người (anh chị, em ruột);
2. Xác định người thừa kế (theo luật; xác định người hưởng thừa kế không phải theo di chúc);
3. Người đại diện; người giám hộ (đương nhiên);
4. Năng lực hành vi dân sự (yếu tố độ tuổi)

Đổi tên vì lý do không thích tên trong giấy tờ khai sinh có được không?

Với lí do không thích tên trong giấy tờ của bạn thì bạn không được phép thay đổi tên. Bạn cần phải đảm bảo về nội dung lý do thay đổi cho phù hợp với quy định tại điều 27 Bộ luât dân sự 2015 của pháp luật (ví dụ như thay đổi vì việc sử dụng tên, họ đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của người có họ tên muốn thay đổi).

5/5 - (1 bình chọn)