Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

85
Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Trên thực tế có nhiều trường hợp sai số liệu, thông tin trên Sổ đỏ, ví dụ như có sự chênh lệch giữa diện tích sử dụng thực tế và diện tích sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có sự sai lệch về tên chủ sở hữu …Về chủ quan có thể lỗi của người sử dụng đất trong quá trình thông tin chưa chính xác, về khách quan là lỗi trong quá trình thực hiện của cán bộ có thẩm quyền. Dù là lý do gì thì để thông tin sai lệch đặc biệt là tên chủ sở hữu thì sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích về đất đai, người sử dụng đất phải có biện pháp đính chính những thông tin sai lệch về tên trong Sổ đỏ. Vậy Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ như thế nào? hãy cùng Tìm Luật tìm hiểu nhé

Hồ sơ thực hiện đính chính tên sổ đỏ

Trong trường hợp sai sót này là do lỗi của người sử dụng đất thì hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai thông tin.

+ Các giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị đính chính: Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu…

Trình tự, thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót về thông tin nộp hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, sau đó trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền để thực hiện đính chính. Đồng thời Văn phòng đăng ký cũng sẽ tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Bước 3: Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính thông tin.

Thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày. Trong trường hợp ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì có thể kéo dài thêm không quá 10 ngày, tức là tối đa 20 ngày. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn chưa có kết quả thì cơ quan nhà nước phải trả lời rõ lý do cho người dân.

Trong trường hợp đính chính mà người sử dụng đất đang có Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có mong muốn thì có thể yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận cho người dân.

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Thủ tục đính chính tên trên môi trường điện tử

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

Phí và lệ phí đính chính tên trong sổ đỏ

Các loại phí và lệ phí khi thực hiện đính chính thông tin sổ đỏ bao gồm các loại lệ phí sau:

+ Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

+ Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu).

Mức phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định, tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, và về nguyên tắc phải đảm bảo như sau:

+ Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.

+ Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Lấy ví dụ ở thành phố Hà Nội, về mức lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai được quy định trong Nghị quyết 20/2016/NQ-HDND có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2016:

+ Mức thu đối với các hộ gia đình, cá nhân ở khu vực các phường thuộc quận, thị xã là: 28 ngàn đồng.

+ Mức thu đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các khu vực khác là: 14.000 đồng.

+ Mức thu đối với tổ chức là: 30.000 đồng.

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý, hay cung cấp các thông tin như tra cứu giấy phép lái xe bằng cccd. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề thắc mắc của quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

Khi nào được đính chính sổ đỏ?

Các trường hợp đính chính sổ đỏ
Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Trường hợp nào được cấp lại sổ đỏ?

Pháp luật quy định các trường hợp được cấp lại sổ đỏ như sau:
Người sử dụng đất bị mất giấy chứng nhận (điểm k khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
Cấp lại giấy chứng nhận cho bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (khoản 51 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP);
Giấy chứng nhận cấp sai đối tượng hoặc cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất (khoản 8 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

5/5 - (1 bình chọn)