Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mới năm 2023

161
Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mới năm 2023

Nếu hư hỏng phải thay thế ngay và hoàn toàn. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên có thể thỏa thuận về một hoặc nhiều trường hợp bồi thường. Việc xảy ra tai nạn giao thông là không có hậu quả và căn cứ vào hậu quả pháp lý để đưa ra mức phạt cụ thể, có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tương ứng. Và để giảm bớt hậu quả thì có thể tiến hành thủ tục hòa giải tai nạn giao thông.  Thủ tục hòa giải trong vụ tai nạn giao thông chỉ được xác định khi nó gắn với vấn đề bồi thường thiệt hại và có truy cứu hay không nếu hậu quả pháp lý quá nặng nề. Nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng về vấn đề trên, trong bài viết dưới đây, Tìm luật sẽ giải đáp trong bài viết “Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mới năm 2023” nhé!

Nguyên tắc khi tiến hành bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông như sau:

Người nào xâm hại hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền hoặc lợi ích hợp pháp khác của người khác thì phải bồi thường.

Nếu thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Vì vậy, khi tai nạn giao thông xảy ra làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác thì việc bồi thường cần dựa trên các nguyên tắc sau.

  • Nếu hư hỏng phải thay thế ngay và hoàn toàn. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên có thể thỏa thuận về một hoặc nhiều trường hợp bồi thường bằng tiền, hiện vật, công sức hoặc thiệt hại.
  • Nếu vô ý hoặc vô ý mà thiệt hại quá lớn không thể bồi thường về kinh tế thì người phải bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường thiệt hại.
  • Nếu mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác sửa đổi mức bồi thường.
  • Bên bị thiệt hại do sơ suất gây ra thiệt hại không có quyền sửa chữa thiệt hại do sơ suất đó gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không có biện pháp cần thiết và hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra.
Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mới năm 2023

Có thể tiến hành thủ tục hòa giải tai nạn giao thông không?

Tai nạn giao thông là một sự kiện bất ngờ. Trong trường hợp thương tích nhẹ, vấn đề có thể được giải quyết bằng một lời xin lỗi hoặc bồi thường. Nhưng khi để xảy ra những hư hỏng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tranh chấp, kiện tụng thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn.

Trước hết, hai bên nên bình tĩnh bàn bạc tìm hướng giải quyết. Nếu tai nạn gây thiệt hại về kinh tế hoặc sức khỏe thì bạn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại ngay tình. Nếu các bên không thỏa thuận được và xảy ra kiện tụng thì Tòa án có trách nhiệm quy định thủ tục phân xử tai nạn giao thông và áp dụng mức phạt, mức bồi thường phù hợp căn cứ vào thiệt hại thực tế.

Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông năm 2023

Tai nạn giao thông rất dễ dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cũng như thiệt hại về tài sản. Luật áp dụng có các điều khoản liên quan đến bản chất của thiệt hại và nên xác định mức bồi thường và thủ tục tố tụng phù hợp. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thiệt hại được phân loại như sau:

Thứ nhất, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, cụ thể bao gồm:

Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc hư hỏng.

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất hoặc bị giảm sút.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Các thiệt hại khác do luật quy định.

Thứ hai, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, trong đó bao gồm:

Chi phí hợp lý để cứu chữa, trợ giúp hoặc phục hồi sức khoẻ, chức năng bị mất hoặc bị suy giảm của người bị thương tật.

Mất hoặc giảm thu nhập thực tế của nạn nhân. Nếu thu nhập thực tế của người bị thương không ổn định, không xác định được thì áp dụng mức thu nhập bình quân của người lao động cùng loại.

Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất đối với người chăm sóc người bị thương trong thời gian điều trị. Nếu người bị thương mất khả năng lao động và thường xuyên phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác, thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý để điều trị cho người bị thương.

Thiệt hại khác do luật quy định

Thứ ba, thiệt hại về tính mạng, cụ thể bao gồm:

Thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm

Chi phí hợp lý chi cho việc mai táng;

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Thiệt hại khác do luật quy định.

Trong một số trường hợp, còn có khả năng bị tổn hại đến danh tiếng và nhân phẩm. Nếu vụ tai nạn gây ra những thiệt hại nêu trên thì bạn có thể tự thực hiện thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mà không cần đến tòa án. Nếu không thỏa thuận được tại tòa án thì tòa án sẽ bồi thường thiệt hại thực tế cho người bị thiệt hại.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình về vấn pháp lý cho quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu về vấn đề pháp lý liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Tai nạn giao thông gây chết người tự thỏa thuận được không?

Khi xảy ra tai nạn giao thông, pháp luật luôn ưu tiên và khuyến khích sự thỏa thuận của các bên, chỉ khi nào không thỏa thuận được và quyền lợi của các bên bị xâm phạm thì nên đưa ra Tòa án để giải quyết tranh chấp.

Nếu bên gây tai nạn không đồng ý bồi thường thì như thế nào?

Theo Điều 588 BLDS 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau:
Điều 588. Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại
Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là ba năm, kể từ ngày người yêu cầu bồi thường biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Xe gây tai nạn giao thông bị tạm giữ bao nhiêu ngày?

Việc tịch thu phương tiện vi phạm giao thông gây tai nạn sẽ được xử lý theo thủ tục hành chính, thời hạn tịch thu phương tiện từ 7 đến 30 ngày, trường hợp phức tạp có thể lâu hơn nhưng trong vòng 2 tháng.

5/5 - (1 bình chọn)