Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023

60
Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp các loại thuế và nghĩa vụ theo luật định trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp đặc biệt. Các loại phí, thuế mà hộ kinh doanh nộp bao gồm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên (thuế môn bài). Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023” của Tìm Luật để tham khảo quy định pháp luật về thuế nhé!

Hộ kinh doanh là gì?

Hiện tại, pháp luật của chúng tôi có các quy định chi tiết về ngân sách dự án trong các văn bản pháp lý và Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP căn cứ vào khoản 1 quy định rằng:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Do đó, hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hoặc một nhóm người điều hành, bao gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đã đủ tuổi quy định và có khả năng chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động và hộ gia đình của mình hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh dưới quy mô mười người lao động và chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình.

Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023

Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng

Hộ, cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế thu nhập và thuế GTGT nếu doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng. Nội dung này được quy định rõ tại nguyên tắc tính thuế theo Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

“2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định”.

  • Có nhiều phương pháp tính thuế theo từng hộ, cá nhân kinh doanh

Tùy theo từng đối tượng mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng khác nhau, cụ thể:

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Phương pháp này áp dụng đối với:

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn: Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế từng lần phát sinh.

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023

Lệ phí môn bài (thuế môn bài)

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, mức nộp lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

TTDoanh thuMức nộp
1Trên 500 triệu đồng/năm01 triệu đồng/năm
2Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
3Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh như sau:

Thu nhập làm căn cứ xác định mức tính thuế tài nguyên đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (không bao gồm cá nhân cho thuê bất động sản) là tổng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề của công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (không bao gồm hoạt động cho thuê bất động sản).

Cá nhân, nhóm, hộ gia đình đã giải thể, ngừng sản xuất, ngừng hoạt động sau đó hoạt động trở lại thì không biết thu nhập của năm trước. Lệ phí môn bài là doanh thu trong năm tính thuế của cơ sở sản xuất, cơ sở có cùng quy mô, địa bàn, lĩnh vực kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Hạn nộp lệ phí môn bài 2023

Theo Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023. Ngoài ra, việc tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ trong các trường hợp khác cũng rất quan trọng. Đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh thương mại (bao gồm cả đơn vị trực thuộc và cơ sở của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian miễn thuế tài nguyên (năm thứ tư kể từ năm thành lập), thời hạn nộp thuế tài nguyên như sau:

  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Thuế kinh doanh hộ gia đình năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình về vấn pháp lý cho quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu về vấn đề pháp lý liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh là gì?

Nguyên tắc tính thuế hộ kinh doanh, cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản quy phạm pháp luật.
Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn thuế GTGT và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế
Hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.
Cá nhân hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, cá nhân, nhóm hộ có mức doanh thu được quy định từ 100 triệu đồng/năm trở xuống và có người đại diện được xác định không nộp thuế GTGT, thuế Nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm.

Các phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh gồm những phương pháp nào?

Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.
Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.
Ngoài ra còn có các phương pháp khác như: Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

5/5 - (1 bình chọn)