Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu quy định chi tiết

118
Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu quy định chi tiết

Trẻ sơ sinh là đối tượng được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ khi ra đời. Đối tượng con trẻ luôn được ưu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe một trong số đó đây xem như chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh. Điều này có thể giúp trẻ em có nhiều cơ hội được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng về điều trị bệnh tật cho những bậc phụ huynh có trẻ nhỏ hay bị ốm đau bệnh tật. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP
  • Luật bảo hiểm y tế 2008

Khái niệm về bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh

Căn cứ theo Thông tư 30/2020/TT-BYT và Nghị định 146/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01/03/2021 trẻ sơ sinh sẽ được cấp bảo hiểm y tế miễn phí ngay khi vừa sinh ra.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là trẻ sơ sinh sẽ do ngân sách Nhà nước đóng.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi sẽ được tổ chức BHYT cấp thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khi khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

Như vậy, bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh là hình thức bảo hiểm được áp dụng với đối tượng là trẻ sơ sinh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước thực hiện đóng và chi trả 100% chi phí điều trị, khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

Trình tự cấp thẻ BHYT cho trẻ

Đầu tiên sẽ tiến hành nộp hồ sơ:

Cá nhân có yêu cầu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT 01 nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định nêu trên tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã nếu không đi nộp trực tiếp được có thể uỷ quyền cho người khác làm thay và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản. Trường hợp uỷ quyên cho ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh chị em ruột của người uỷ quyền thì không phải chứng thực văn bản uỷ quyền. Trường hợp ông hoặc bà hoặc người thân khác không phải có văn bản uỷ quyền của cha mẹ nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ dưới 6 tuổi về các nội dung khai sinh

Sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ đó là Công chức tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ và họ có trách nhiệm:

– Kiểm tra hồ sơ;

– Trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan BHXH cung cấp được niêm yết tại UBND cấp xã, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

+ Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tư pháp – hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

+ Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ BHYT tại UBND cấp xã

– Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

– Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã có trách nhiệm:

Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế;

+ Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của UBND cấp xã.

– UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho BHXH cấp huyện.

Tùy thuộc điều kiện thực tế, UBND cấp xã có thể chuyển trước thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế đến cơ quan BHXH cấp huyện thông qua mạng điện tử.

Bước tiếp theo là sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại BHXH cấp huyện

– BHXH cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại UBND cấp xã.

– Ngay sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, BHXH cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, BHXH cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho UBND cấp xã tại Bộ phận một cửa của BHXH cấp huyện.

Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho UBND cấp xã bằng các hình thức khác phù hợp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan BHXH cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.Như vậy, người có yêu cầu sẽ đến nhận kết quả hoặc có thể nhận qua bưu điện nhưng phải đăng ký với UBND cấp xã và phải chi trả phí dịch vụ.

Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu

Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu quy định chi tiết

Theo Điều 5 của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thì Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi tiếp nhận những loại giấy tờ yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ phải chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

“Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này và Bảo hiểm xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.”

Mức hưởng BHYT cho trẻ sơ sinh

Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, trẻ em dưới 6 tuổi đi khám bệnh sẽ được hưởng BHYT như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

7. Trẻ em dưới 6 tuổi.”

Khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 thì khi trẻ sơ sinh đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với trẻ em sơ sinh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến là 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến

Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh đối với trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014. Theo đó nếu như bố mẹ cho trẻ em tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng mức hưởng như khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến theo tỷ lệ quy định như sau:

– Hưởng 40% của chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

– Hưởng 60% của  chi phí điều trị nội trú tính tuyến tỉnh cho đến ngày 31/12/2020 và 100% của chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước;

– Hưởng 100% của chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 01/01/2016.

– Trong trường hợp trẻ sơ sinh đi khám chữa bệnh không đúng tuyến nhưng có bố mẹ thuộc 2 trường hợp sau:

+ Người dân tộc thiểu số và người thuộc vào hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện về kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; 

+ Người tham gia BHYT đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo.

Hai trường hợp trên, trẻ sơ sinh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Để được hưởng bảo hiểm y tế tối đa thì bố mẹ của trẻ em nên đưa con em mình đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Trong trường hợp do yêu cầu của bệnh thì bố mẹ nên xin giấy giới thiệu của bệnh viện tuyến dưới khi đi khám chữa bệnh vượt tuyến cho con.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Làm thẻ bhyt cho trẻ sơ sinh ở đâu” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự… Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Cần phải lưu ý gì khi sử dụng BHYT cho trẻ sơ sinh?

Theo Khoản 1 Điều 10, Thông tư 30/2020/TT-BYT ban hành ngày 06/01/2021 của Bộ y tế hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về BHYT như sau:
Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám, chữa bệnh ghi mã thẻ BHYT tạm thời cho trẻ. Quy định có hiệu lực từ ngày 01/03/2021.
Nội dung thẻ bao gồm những thông tin sau:
Mã đối tượng: Ghi ký hiệu là TE.
Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: Ghi ký hiệu là số 1.
Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mã định danh y tế: Ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.
Nhờ quy định này, dù trẻ sinh ra chưa có giấy khai sinh thì vẫn đảm bảo được hưởng quyền lợi cần có nhờ thẻ BHYT tạm thời.

Đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi online như thế nào?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, để làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ mới sinh thì bạn cần nộp hồ sơ tại UBND xã nơi đã đăng ký khai sinh cho cháu. UBND xã sẽ trả kết quả giải quyết, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đồng thời lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Như vậy chỉ có thể đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bằng hình thức trực tiếp chứ không thể đăng ký online.

5/5 - (1 bình chọn)