Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023

166
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023

Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là một vấn đề phổ biến trong các vấn đề pháp luật dân sự về hợp đồng. Tương ứng với khái niệm chấm dứt hợp đồng trong BLDS 2015. Việc chấm dứt hợp đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi nhận sự chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và hạn chế các tranh chấp phát sinh sau khi chấm dứt hợp đồng. Bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023 trong bài viết sau đây.

Thanh lý hợp đồng mua bán là gì?

Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là thuật ngữ chỉ một giao dịch dân sự, tức là chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa. Biên bản này ghi lại việc hoàn thành giao dịch mua bán và các cam kết đã được hai bên ký kết hợp đồng xác nhận về khối lượng, số lượng, chất lượng và việc hoàn thành các công việc, cam kết đó.

Các trường hợp cần thanh lý hợp đồng mua bán

Theo quy định của BLDS 2015, sẽ chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:

 • Thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mua bán;
 • Chấm dứt theo thỏa thuận tự do giữa các bên;
 • Mỗi bên là đối tượng của quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chết hoặc chấm dứt mà không có sự kế thừa quyền và nghĩa vụ hoặc trong một giao dịch pháp luật dân sự không thể thay thế được (trong trường hợp pháp nhân).
 • Đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ việc thực hiện hợp đồng;
 • Các bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng do đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa không còn tồn tại.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là gì?

Biên bản quyết toán hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản ghi nhận việc các nghĩa vụ theo hợp đồng đã được thực hiện và các bên đã xác nhận sẽ thực hiện các nghĩa vụ này.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán cũng là một loại văn bản ghi lại việc giải thể hợp đồng. Là cơ sở, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng khi có tranh chấp liên quan đến hợp đồng bị chấm dứt.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023

Mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng

Hỗ trợ các bên xác định lại các quyền và nghĩa vụ đã được thực hiện, các nghĩa vụ còn tồn tại đã thỏa thuận trong hợp đồng và hậu quả của chúng.

Theo đó, phần quyền, nghĩa vụ đã được các bên thực hiện đầy đủ hoặc đã thỏa thuận coi như chấm dứt.

Giải phóng quyền và nghĩa vụ của hai bên cho bên kia nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này về quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Các bên cũng sẽ xác định mức trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý đối với các bên trong quan hệ hợp đồng do việc thanh lý trước thời hạn của hợp đồng mua bán.

Có bắt buộc lập Biên bản thanh lý hợp đồng?

Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc hai bên phải lập biên bản chấm dứt hợp đồng. Nội dung của giao thức này cũng do hai bên tự do thỏa thuận miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, nếu một bên không muốn ký vào giao thức chấm dứt, tài liệu bổ sung có thể được thêm vào Thỏa thuận chính để bản thân thỏa thuận có thể bị hủy bỏ. Ví dụ:

 • Nếu hai bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và không có vấn đề gì thì hợp đồng tự giải thể.
 • Bản thân Thỏa thuận này sẽ chấm dứt sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày các bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ chung. … Nhìn chung pháp luật không điều chỉnh nên các bên có thể “tùy cơ ứng biến” nội dung thực hiện hợp đồng.

Hướng dẫn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023

 • [1] Hợp đồng mua bán hàng hóa mà các bên phải thanh lý.
 • [2] Ghi tên các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa cần thanh lý.
 • [3] Ghi các lý do khác dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • [4] Nơi các bên ghi nhận việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • [5] Ghi tên công ty là bên bán trên hợp đồng cần thanh lý. [6] Nếu là người được ủy quyền, bạn phải giữ các tài khoản sau:
 • Giấy ủy quyền số….. (nếu có), số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……Ngày cấp:…../…../….., tại…….
  [7] Ghi tên người đại diện theo pháp luật của bên bán (Bên A)
 • [8] Ghi tên công ty bên mua trên hợp đồng mua bán hàng hóa thanh lý.
 • [9] Ghi tên người đại diện theo pháp luật của bên mua (Bên B)
 • [10] Nếu một trong hai bên là cá nhân thì ghi các thông tin sau: tên gia đình. ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ thường trú; nơi ở hiện tại; số điện thoại; email (nếu có).
  [11] Các thông tin khác về hàng hóa do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Ví dụ: loại, chất lượng, điều kiện, v.v.
 • [12] Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì ghi số tiền người mua đã thanh toán, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán. Lưu ý: Đối với nghĩa vụ thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, bên mua phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (như chuyển khoản) để được trừ phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • [13] Xác định và xóa bỏ đầy đủ các nghĩa vụ còn lại mà các bên chưa thực hiện theo hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • [14] Các bên có thể thỏa thuận ghi thêm nội dung khác vào biên bản thanh lý với điều kiện nội dung này phù hợp với nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán hàng hóa và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

Tải xuống mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023

Thủ tục thanh lý hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng nếu hai bên đồng ý thanh lý

Khi giải thể hợp đồng theo thỏa thuận thì thủ tục giải thể rất đơn giản vì đã có sự thỏa thuận của các bên và thường được áp dụng khi hợp đồng đã hoàn thành hoặc các bên không bắt buộc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng. Một bên lập văn bản giao kết hợp đồng gửi cho bên kia, yêu cầu xác nhận nội dung và sự đồng ý, nếu hai bên đồng ý thì đóng dấu chữ ký.

Khi các bên đơn phương yêu cầu hủy bỏ hoặc hủy bỏ hợp đồng

Trường hợp một bên trong hợp đồng đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng căn cứ vào các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng do một trong các bên yêu cầu

 • Trong trường hợp hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp đồng này theo đúng những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, bên đơn phương hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng phải gửi thông báo cho Đối tác. Thời gian hủy là khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng do các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần tham khảo quy định tại các mục 424, 425 và 426 của Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục quy định. được thực hiện theo pháp luật.

Mời bạn xem thêm:

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới năm 2023”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là tra cứu giấy phép lái xe theo cccd, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Cơ sở đào tạo có cần thanh lý hợp đồng đào tạo với người học không?

Theo quy định tại Điều 37 Khoản 2b Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cơ sở đào tạo lái xe thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng:
Không ký kết hợp đồng học nghề, chấm dứt hợp đồng học nghề lái xe với người học nghề lái xe theo quy định hoặc không ký kết hợp đồng học nghề lái xe mà người học nghề lái xe không trực tiếp ký, chấm dứt hợp đồng học nghề lái xe.
Do đó, cơ sở đào tạo lái xe phải chấm dứt hợp đồng đào tạo lái xe với người học lái xe theo đúng quy định. Nếu không, có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.

Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài?

Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (điểm đ khoản 1 và điểm i khoản 2 Điều 27, điểm e khoản 2 Điều 41 của Luật):
a) Việc thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp với người lao động phải được lập thành văn bản;
b) Văn bản thanh lý hợp đồng phải có các nội dung: lý do chấm dứt hợp đồng, việc thực hiện nghĩa vụ của các bên, các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp và người lao động, các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuận;
c) Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đơn phương thanh lý hợp đồng thì biên bản thanh lý hợp đồng phải có các nội dung: lý do đơn phương thanh lý hợp đồng, việc thực hiện nghĩa vụ của các bên, các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động, các nội dung về bồi thường thiệt hại (nếu có) kèm theo chứng từ chứng minh nội dung thiệt hại;

5/5 - (1 bình chọn)