Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023

111
Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023

Đính chính sổ đỏ là đính chính những thông tin sai lệch trong sổ. Lỗi này có thể liên quan đến thông tin chủ sở hữu hoặc thông tin về tài sản. Trường hợp Sổ đỏ có sai sót do sơ suất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có văn bản yêu cầu đính chính Sổ đỏ gửi cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn đọc cũng gặp phải trường hợp sổ đỏ bị sai thông tin. Hãy tham khảo mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023 trong bài viết sau đây của Tìm luật nhé!

Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ là gì?

Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ hay còn hiểu là đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu giấy tờ được dùng trong trường hợp sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những thông tin sai sót, thiếu thông tin hoặc nhầm lần cần phải đính chính lại.

Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ dùng để làm gì?

Mẫu đơn đính chính Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nội dung trên Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó có sai sót, thiếu sót. , sử dụng Phiếu đăng ký đính chính Sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính các thông tin liên quan một cách chính xác.

Khi nào được đính chính thông tin Sổ đỏ?

Theo Điều 106 Luật đất đai 2013, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm sửa chữa sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau:

Thông tin về tên người sử dụng đất, giấy tờ pháp lý cá nhân, chủ sử dụng đất, chủ sử dụng đất không chính xác so với giấy tờ cá nhân, tổ chức tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Thông tin về tài sản/tài sản gắn liền với tài sản có sai sót so với bản sao chứng thực Sổ đăng ký đất đai/tài sản gắn liền với tài sản do Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra/xác nhận.

Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định: Trường hợp sai sót thông tin do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải làm đơn đề nghị để được đính chính.

Do đó, không phải tất cả các trường hợp chứng chỉ chứa thông tin không chính xác đều yêu cầu đơn đăng ký và trong trường hợp lỗi có thể bắt nguồn từ lỗi của người dùng tài sản hoặc chủ sở hữu tài sản được kết nối với tài sản.

Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023

Nội dung đơn xin đính chính sổ đỏ

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như:

 • Tên đơn
 • Nơi nhận
 • Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Thông tin bị sai sót

Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023

(1) Địa chỉ gửi:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là cơ quan đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp Giấy chứng nhận mà người nộp hồ sơ là tổ chức có thông tin trên Sổ đỏ là GNC của quyền sử dụng đất cần cấp là sai sót. điều chỉnh.
 • Đơn vị được gửi là cơ quan địa chính quận, huyện, thị xã, quận lỵ nơi cấp Giấy chứng nhận chứ không cấp cho người nộp hồ sơ là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • (2) Địa chỉ: Sổ đỏ cung cấp chi tiết địa chỉ thường trú của người xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • (3) Nội dung cần đính chính: Nếu trên Sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót, thiếu sót. Lý do sai sót, cung cấp thông tin chính xác, yêu cầu sửa chữa thông tin.
 • (4) Số cấp sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Ghi chính xác số in trên sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. (5) Ngày cấp: Ghi chính xác ngày cấp được ghi trên Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tải xuống mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023

Hiện nay, Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không yêu cầu phải có đơn đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu đất có liên quan đến đất đai được khuyến khích tự chuẩn bị và điền vào đơn đề nghị để cung cấp đầy đủ các thông tin như tên đơn, địa điểm, và phê duyệt. Các chi tiết như giấy biên nhận, người sử dụng đất, chủ sở hữu đất liên quan đến đất, thông tin sai lệch, cụ thể:

Lệ phí đính chính Sổ đỏ

 • Lệ phí cấp đổi sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.
 • Trường hợp đối tượng dữ liệu yêu cầu đính chính thông tin trên Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì không phải nộp lệ phí địa chính theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT – BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Mọi trường hợp cấp phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản là bất động sản, người được cấp phải nộp lệ phí cấp phôi sổ (giấy tờ gốc được sử dụng tạm thời để chứng minh quyền sử dụng đất).

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ mới năm 2023”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian tiến hành giải quyết yêu cầu đính chính thông tin Sổ đỏ là bao lâu?

Nghị định 01/2017/NĐ-CP Theo quy định tại Khoản 2 Điều 40, thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (văn bản nêu trên).
Sau khi có kết quả đính chính, cơ quan có thẩm quyền trả Sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đính chính.

Thành phần hồ sơ đề nghị đính chính Sổ đỏ gồm những gì?

Khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu đề nghệ đính chính thông tin Sổ đỏ GCN quyền sử dụng đất, cần chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ (theo mẫu như trên)
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính;
Bản gốc Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót.

5/5 - (1 bình chọn)