Quy định về trích lục khai sinh cho người đã mất năm 2023

121

Giấy khai sinh là một trong những loại giấy tờ pháp lý quan trọng đánh dấu sự kiện một cá nhân sinh ra và loại giấy tờ này được sử dụng trong việc thành lập những loại hồ sơ, thủ tục pháp lý khác sau này. Trong nhiều trường hợp, mọi người có thể trích lục khai sinh, bản trích lục này có giá trị pháp lý tương tự như giấy khai sinh bản gốc. Nếu như người nhà của người đã mất muốn xin trích lục khai sinh cho người đã mất đó sẽ phải thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật hiện nay. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Trích lục khai sinh cho người đã mất” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015
  • Luật Hộ tịch năm 2014
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP
  • Thông tư 281/2016/TT-BTC

Khái niệm trích lục khai sinh

Căn cứ tại Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

9. Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.”

Theo đó, từ khái niệm trích lục hộ tịch, có thể hiểu trích lục khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện sinh ra của một cá nhân đã đăng ký khai sinh. Từ sự kiện cá nhân được sinh ra, Giấy khai sinh sẽ được cấp cho cá nhân đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Giá trị của giấy trích lục khai sinh cho người đã mất

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Theo quy định trên, chỉ bản sao được cấp từ sổ gốc mới có giá trị như bản chính, do vậy khi bạn cần sử dụng Giấy khai sinh thì phải trích lục từ sổ gốc chứ không thể chứng thực từ bản trích lục giấy khai sinh.

Có thể xin trích lục 1 lần nhiều bản để sử dụng dần, không có trở ngại gì và không nhất thiết phải cấp lại giấy khai sinh.

Quy trình thực hiện thủ tục trích lục khai sinh cho người đã mất

Quy định về trích lục khai sinh cho người đã mất năm 2023

Hồ sơ trích lục khai sinh cho người đã mất

Để thực hiện thủ tục xin cấp trích lục giấy khai sinh, người yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
  • Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
  • Bên cạnh những giấy tờ phải nộp, người có yêu cầu xin trích lục bản sao giấy khai sinh cần xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục giấy khai sinh.

Trình tự thực hiện thủ tục trích lục khai sinh cho người đã mất

Người thực hiện thủ tục chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan có trách nhiệm quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ tư pháp cấp bản sao trích lục giấy khai sinh của người chết cho người thực hiện thủ tục.

Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền trích lục khai sinh cho người đã mất

Trước hết, Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 có quy định:

“Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Như vậy, theo quy định trên thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản sao Giấy khai sinh. Vậy Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm những cơ quan nào?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

5. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch sẽ bao gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền. 

Như vậy, thông qua những quy định trên của pháp luật có thể khẳng định rằng khi bạn muốn được cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh, bạn có thể yêu cầu mọi cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên cấp trích lục cho bạn. Nhưng, để đơn giản và thuận tiện nhất, bạn nên thực hiện tại nơi  bạn đã đăng ký khai sinh.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tim luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Trích lục khai sinh cho người đã mất” hoặc các quy định pháp luật khác liên quan như là đơn thuận tình ly hôn mới nhất …. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Ai có quyền yêu cầu cấp trích lục bản sao giấy khai sinh của người đã chết?

Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về các chủ thể có quyền xin cấp bản sao từ sổ gốc (trích lục khai sinh), cụ thể tại khoản 3, điều 16 quy định như sau:
“Điều 16. Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.”
Như vậy, trong trường hợp này, nếu như người thân đã mất thì người có quyền xin trích lục bản sao khai sinh thì cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột của người mất đó sẽ có quyền yêu cầu cấp trích lục bản sao giấy khai sinh.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký là gì?

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

5/5 - (1 bình chọn)