Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?

96
Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?

Giấy khai sinh được coi là bản gốc đối với mọi công dân. Mỗi người sinh ra phải được cấp một giấy khai sinh ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mỗi người. Trên thực tế, nhiều trường hợp ngày sinh trên giấy khai sinh bị sai có thể do người đi khai sinh giải thích lý do hoặc do cơ quan đăng ký khai sinh nhầm lẫn. Trình tự và các bước thay đổi thông tin trong giấy khai sinh như thế nào, sau đây là cách thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh. Mời bạn đọc tham khảo bài viết “Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?” của Tìm luật.

Giấy khai sinh bao gồm nội dung nào?

Căn cứ Điều 4 BLDS 2014, Giấy khai sinh là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân vào thời điểm đăng ký khai sinh. Điều 14 BLDS 2014.

 • Thông tin chi tiết về người được đăng ký khai sinh bao gồm họ, chữ đệm, tên. giới tính; ngày sinh; nơi sinh; quê quán; quốc tịch
 • Sau đó là những quy định cụ thể về thông tin cha, mẹ của người đi khai sinh. Bao gồm họ, tên đệm và tên. năm sinh; quốc gia; quốc tịch; nơi cư trú
 • Chi tiết thông tin số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh

Giấy khai sinh là bản chính giấy tờ tùy thân của một người. Đây là một tài liệu quan trọng có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Về cơ bản, tất cả các loại giấy tờ, tài liệu cá nhân đều có nội dung về họ, chữ đệm và tên. ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; quốc tịch; quê quán; huyết thống phải khớp với Giấy khai sinh của người đó.

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp thông tin cá nhân ghi trên giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước công dân), hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, bằng tốt nghiệp… khác với giấy khai sinh. Đồng thời, nếu nội dung của tài liệu khác với nội dung ghi trên Giấy khai sinh thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức lưu trữ hồ sơ hoặc ban hành tài liệu cập nhật lại để hồ sơ, tài liệu phản ánh đúng nội dung và chịu trách nhiệm điều chỉnh giấy khai sinh

Có được thay đổi thông tin ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh không?

Điều kiện, lý do thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP như sau:

 • Thay đổi họ, tên đệm hoặc tên của bất kỳ ai dưới 18 tuổi cần có sự chấp thuận của cha mẹ người đó. Việc đồng ý với sự thay đổi này được thể hiện rõ trong Tờ khai sửa đổi hộ tịch. Trong trường hợp những người đã đủ chín tuổi, phải tính đến sự đồng ý của họ.
 • Trong trường hợp sửa chữa các dữ liệu cá nhân khác trong giấy khai sinh, việc này sẽ chỉ được thực hiện nếu có đủ dấu hiệu cho thấy đã xảy ra sai sót có thể do sơ suất của cán bộ hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch

Việc cải chính hộ tịch chỉ được thực hiện khi xác định được việc ghi hộ tịch là không chính xác. Không sửa đổi nội dung của giấy tờ đăng ký thường trú đã được cấp hợp lệ để xác thực các thông tin về giấy tờ, hồ sơ cá nhân khác.

Do đó, theo quy định trên thì ngày sinh của một người không thể thay đổi được trừ khi có căn cứ xác đáng cho thấy lỗi là do sơ suất của Cán bộ hộ tịch hoặc sơ suất của Văn phòng đăng ký.

Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?

Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh:

 • Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch (theo mẫu quy định tại Công báo 1288/HTQTCT-HT)
 • Giấy khai sinh cần thay đổi, bổ sung (bản chính)
 • Bản sao CMND (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) nếu trên 14 tuổi
 • Các giấy tờ có liên quan là căn cứ để xác định việc đăng ký hộ tịch hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch có lỗi do sơ suất của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. (ví dụ: giấy khai sinh, v.v.)

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Trách nhiệm cải chính thông tin dân sự được quy định tại Điều 7 như sau:

Ủy ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc trung ương đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đăng ký thay đổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam trên 14 tuổi cư trú ở trong nước.

Do đó, người có nhu cầu gửi đơn có thể nộp đơn tại hai cơ quan là UBND cấp thành phố và cấp quận theo quy định nêu trên.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ hồ sơ sẽ kiểm tra việc cải chính ngày, tháng, năm sinh theo đúng quy định của pháp luật dân sự cũng như pháp luật hiện hành. Thời gian xử lý là 3 ngày làm việc.

Nếu thấy phù hợp thì công chức Tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, chuyển Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xin trích lục hộ tịch của đương sự.

Ghi chú: thay đổi ngày, tháng, năm sinh là việc cải chính nội dung của Giấy khai sinh nên sau khi cải chính, cơ quan đăng ký tư pháp hộ tịch phải ghi rõ nội dung cải chính vào Giấy khai sinh.

 • Trường hợp cần kéo dài thời gian xác minh thông tin thì không quá 03 ngày làm việc
 • Nếu người có nhu cầu cải chính thông tin không thực hiện các bước với nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận yêu cầu trả phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch. . nêu nội dung đăng ký với Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây để cập nhật thông tin đã nhập vào Sổ hộ tịch

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản và gửi kèm theo bản sao trích lục hộ tịch để gửi Bộ Ngoại giao cho cơ quan đại diện đăng ký hộ tịch.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Sửa năm sinh trong giấy khai sinh như thế nào?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình về vấn pháp lý cho quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu về vấn đề pháp lý liên quan như là điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền đăng ký thay đổi hộ tịch do ai giải quyết?

Trong trường hợp có sự thay đổi nội dung trong sổ đăng ký khai sinh, Điều 27 Luật hộ tịch 2014 quy định về ủy quyền đăng ký thay đổi tình trạng hôn nhân như sau:
Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thay đổi, cải chính tình trạng hôn nhân của người dưới 14 tuổi thì căn cứ vào nơi đăng ký nhân khẩu hoặc nơi cư trú của người đó; trợ cấp tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam cư trú.

Đăng ký đúng ngày tháng năm sinh nhưng muốn điều chỉnh lại thì có được giải quyết hay không?

Về điều kiện thay đổi, cải chính tình trạng hôn nhân theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:
Để thay đổi họ, chữ đệm và tên của người dưới 18 tuổi, theo Điều 27 Luật Hộ tịch, phải được sự đồng ý của cha mẹ người đó và phải ghi rõ điều này trong thông báo; Đối với trẻ từ 9 tuổi trở lên cũng cần có sự đồng ý của người này.
Cải chính tình trạng hôn nhân theo quy định của Luật Hộ tịch là cải chính dữ liệu cá nhân trong sổ đăng ký dân số hoặc các nghị định hộ tịch trước đây và việc này chỉ được thực hiện khi có đủ cơ sở để cho rằng có sai sót. quy định của Luật hộ tịch. lý do của chủ sở hữu tình trạng hôn nhân, cơ quan đăng ký dân số hoặc người đến đăng ký dân số.

5/5 - (1 bình chọn)