Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023

60
Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023

Giấy khai sinh là giấy tờ tùy thân quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân. Giấy khai sinh được chia thành 2 bản giấy khai sinh bản chính và bản sao giấy khai sinh. Bản chính giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản. Tuy nhiên, Nhà nước có quy định về việc cấp bản sao Giấy khai sinh trong trường hợp bản chính bị mất, rách nát, hư hỏng. Mời bạn đọc tham khảo thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023 trong bài viết dưới đây.

Giấy khai sinh của con bị mất thì có được cấp lại hay không?

Theo quy định tại Điều 76 Luật Hộ tịch 2014 và Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc đăng ký khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, nhưng nếu hộ tịch sổ và bản chính giấy tờ hộ tịch bị mất thì được đăng ký lại.

Qua đó ta có thể thấy việc đăng ký lại khai sinh phải thỏa mãn 2 điều kiện:

Thứ nhất, đăng ký khai sinh trước năm 2016

Thứ hai, giấy khai sinh và Sổ hộ tịch đều bị mất.

Do đó, trường hợp con của anh đáp ứng đủ hai điều kiện trên nên sẽ được đăng ký lại khai sinh và được cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Hồ sơ xin cấp lại khai sinh

Căn cứ: Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Quyết định 1872/QĐ-BTP; Thông tư 04/2020/TT-BTP.Người có nhu cầu xin cấp lại khai sinh cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Giấy tờ phải nộp:

Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu;

Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023
  • Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao có chứng thực bản chính, bản sao Sổ đăng ký khai sinh đã cấp); Bản chính hoặc bản sao có giá trị thay thế Giấy khai sinh cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.
  • Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì nộp bản sao các giấy tờ hợp lệ do cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam cấp như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh địa chỉ; Các văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ, Học bạ, học bạ do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; tài liệu khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người đó.

Người đi đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và bảo đảm đã nộp đầy đủ các giấy tờ mà mình có; chịu trách nhiệm về hậu quả của lời hứa sai.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức và người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận các thông tin đã khai trong Giấy khai sinh hợp lệ gồm họ, chữ đệm và tên; tình dục; ngày sinh; Quốc gia; Quốc tịch; quê hương; quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị quản lý.

  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.
  • Giấy tờ phải xuất trình:
  • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh.
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Người đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc yêu cầu cấp lại Giấy khai sinh trực tuyến.

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023

Sau khi chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ giấy tờ, tài liệu nêu trên thì người có yêu cầu cấp lại Giấy khai sinh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hộ tịch.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người có yêu cầu cấp lại Giấy khai sinh sẽ nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã/ phường nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nếu có thay đổi về nơi thường trú thì có thể nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã/ phường nơi người có yêu cầu thường trú để thực hiện đăng ký lại khai sinh. Cụ thể, hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng Hộ tịch- Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã/ phường nơi đăng ký.

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì việc giải quyết hồ sơ để cấp lại Giấy đăng ký khai sinh cho người có yêu cầu sẽ phụ thuộc vào nơi mà người yêu cầu nộp hồ sơ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, người yêu cầu cấp lại Giấy khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Thừa phát lại – Hộ tịch tiến hành kiểm soát, xác minh yêu cầu do đương sự trình bày. Trường hợp nhận thấy hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì Thừa phát lại hộ tịch thông báo và hướng dẫn người yêu cầu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp thẩm tra hồ sơ và thấy việc đăng ký lại khai sinh là đúng quy định của pháp luật thì cơ quan đăng ký tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh theo trình tự quy định tại l Khoản 2 Điều 16 của Đạo luật Hộ tịch năm 2014.

Như vậy, nếu việc đăng ký lại vào Sổ hộ tịch đúng quy định của pháp luật thì Thừa phát lại tư pháp – hộ tịch ghi dữ liệu của Giấy khai sinh vào Sổ hộ tịch và cập nhật vào Sổ đăng ký hộ tịch điện tử, Sổ đăng ký hộ tịch, Sổ hộ tịch điện tử. cơ sở dữ liệu hộ tịch, dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản gốc năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình về vấn pháp lý cho quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu về vấn đề pháp lý liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh cho con trong trường hợp Giấy khai sinh của con bị mất

Theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền đăng ký lại việc sinh như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có trách nhiệm đăng ký lại việc sinh.

Giấy khai sinh của con bị mất thì có được cấp lại hay không?

Theo quy định tại Điều 76 Luật Hộ tịch 2014 và Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc đăng ký khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, nhưng nếu hộ tịch sổ và bản chính giấy tờ hộ tịch bị mất thì được đăng ký lại.
Như vậy, có thể thấy việc đăng ký lại vào sổ hộ tịch phải đáp ứng 2 điều kiện:
Thứ nhất, đăng ký khai sinh trước năm 2016
Thứ hai, giấy khai sinh và sổ hộ tịch bị mất.
Do đó, nếu con bạn đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì sẽ được đăng ký lại khai sinh và cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

5/5 - (1 bình chọn)