Tải xuống miễn phí mẫu đơn xin trích lục thửa đất chuẩn 2023

291
Tải xuống miễn phí mẫu đơn xin trích lục thửa đất chuẩn 2023

Hồ sơ xin trích lục thửa đất là tập hợp tài liệu thể hiện được thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý trong việc quản lý, sử dụng những thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý của Nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của những tổ chức, cá nhân có liên quan. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Mẫu đơn xin trích lục thửa đất” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT
 • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Khái niệm trích lục đất đai

Trích lục được hiểu là rút ra từng phần và sao lại thông tin. Trích lục hồ sơ đất đai có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bô thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thử đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có

Trích lục bản đồ địa chính là hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất với các nội dung: Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ số, diện tích (m2), mục đích sử dụng đất, tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú, các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, bản vẽ thửa đất gồm thông tin về sơ đồ thửa đất và chiều dài cạnh thửa.

Mẫu đơn xin trích lục đất đai, bản đồ địa chính là một mẫu đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền trích lục thông tin thửa đất của mình để hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến đất đai nhằm thực hiện các quyền của bản thân trong mối quan hệ về quyền sử dụng đất đai.

Nội dung của một bản trích lục thửa đất

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì khi bạn làm thủ tục sang tên trích lục đất thì sẽ nhận được một bản trích lục do cơ quan nhà nước cấp, trong bản trích lục thửa đất này sẽ có những thông tin cần thiết liên quan đến thửa đất mà bạn đang sử dụng. 

Những thông tin chi tiết đó như sau:

 • Số thứ tự của thửa đất nhà bạn trên bản đồ địa chính, số tờ bản đồ thửa đất.
 • Diện tích thực của thửa đất được tính theo m2.
 • Thửa đất đó là đất gì và mục đích sử dụng thửa đất.
 • Thông tin chi tiết của người được quyền sử dụng thửa đất.
 • Những thay đổi liên quan đến thửa đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Những thông tin chi tiết về các góc cạnh của thửa đất.

Với những nội dung được trích lục chi tiết như vậy thì bạn sẽ có thể biết được mảnh đất mà mình đang sinh sống có diện tích và hình dáng như thế nào, khi đó sẽ đảm bảo được việc sử dụng đất của bạn là đúng với pháp luật cũng như có thể sử dụng để giải quyết các tranh chấp đất đai xảy ra.

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin trích lục thửa đất

Tải xuống miễn phí mẫu đơn xin trích lục thửa đất chuẩn 2023

Cần cân nhắc xem tính chất thửa đất hiện tại của minh cần xin sổ đỏ là như thế nào qua đó có thể nộp kèm những giấy tờ kèm theo:

– Đối với của cá nhân thừa kế đất đai từ thân nhân: giấy ủy quyền có chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình thừa nhận quyền thừa kế thửa đất đó. Đây là một trong những quy định mới nhất của nhà nước về việc thừa kế đất đai từ gia đình.

– Đối cá nhân tách đất từ thành viên gia đình: cần số đỏ gốc, tính chất thửa đất, số mét vuông tách ra, thửa đất có kèm tài sản hiện tại.

– Đối với cá nhân thực hiện đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất để phục vụ công việc kinh doanh của mình thì cần những giấy tờ cơ bản như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, mua bán của đối tượng có liên quan kèm công chứng của đơn vị có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư của thửa đất đó.

Tất cả những giấy tờ, tài liệu được kể đến như trên đều cần phải có công chứng của cơ quan phường xã nơi mình sinh sống thì mới có giá trị pháp lý.

Lưu ý khi nộp mẫu đơn trên cho cơ quan có thẩm quyền thì bạn nên nộp kèm những thông tin đi kèm để tránh việc phải bổ sung giấy tờ liên tục, mất thời gian cho cả 2 bên.

Quy trình thực hiện thủ tục xin trích lục thuar đất

Hồ sơ xin trích lục thử đất

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (nếu yêu cầu trích lục địa chính, cung cấp dữ liệu đất đai) do cơ quan đăng ký đất đai cung cấp theo mẫu 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích đo địa chính thửa đất, khu đất (nếu yêu cầu trích đo) do cơ quan đăng ký đất đai cung cấp theo mẫu thống nhất;
 • Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan về sử dụng đất (bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân: chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hạn.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thủ tục xin trích lục thửa đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014 quy định cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai gồm:

– Tại Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Tại địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ yêu cầu cấp trích lục thửa đất bao gồm:

– Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

– Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích lục thửa đất;

– Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao);

– Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu cấp trích lục thửa đất như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất

– Với cá nhân: Nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

– Với tổ chức: Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục, trích đo thửa đất, khu đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính những hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 3: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Thời hạn thực hiện: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không quá 07 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Người có yêu cầu được nhận kết quả trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Lưu ý: 

– Cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính trong thời hạn sau: 

+ Nếu người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính trước 15 giờ cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện cấp ngay; còn trường hợp sau 15 giờ có thể cấp trích lục cho người yêu cầu vào ngày làm việc tiếp theo. 

+ Với những yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính và những thông tin khác bằng hợp đồng thì thời gian để cấp sẽ do thỏa thuận giữa bên yêu cầu và cơ quan cấp.

– Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối không cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau: 

+ Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

+ Trên phiếu yêu cầu không ghi rõ  thông tin của người yêu cầu

+ Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật

– Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không thực hiện nghĩa vụ tài chính

Lệ phí xin trích lục thửa đất

Tùy điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương sẽ có mức thu khác nhau nhưng phải đảm bảo nguyên tắc:

– Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Tối đa 15.000 đồng/1 lần.

– Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

Thời hạn giải quyết trích lục hồ sơ đất

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối không cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau: 

+ Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

+ Trên phiếu yêu cầu không ghi rõ  thông tin của người yêu cầu

+ Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Mẫu đơn xin trích lục thửa đất”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Hình thức nộp hồ sơ trích lục thửa đất?

Các phương thức nộp văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính gồm:
– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Trích lục hồ sơ địa chính có ý nghĩa gì?

Trích lục hồ sơ địa chính không chỉ giúp cơ quan nhà nước thuận tiện hơn trong quá trình quản lý đất đai, tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến đất. Mà thông qua bản trích lục này, người sử dụng đất được cung cấp đầy đủ thông tin về thửa đất, khu vực đất thuộc quyền sở hữu của mình, từ đó họ có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình đối với đất đai và hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình sử dụng đất.

5/5 - (1 bình chọn)