Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023

97
Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023

Hiện nay, thủ tục tách thửa nói chung và thủ tục tách thửa đã có nhà nói riêng đang là chủ đề được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Đất thổ cư nếu đáp ứng các điều kiện tách thửa như: Diện tích tối thiểu, mặt tiền, mặt hậu… thì có thể tách thành nhiều thửa đất nhỏ cho các chủ đất khác nhau. Tuy nhiên, mỗi địa phương (tỉnh/thành phố) lại có quy định khác nhau về điều kiện tách thửa. Bạn đọc có thể tham khảo trong bài viết “Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023” sau của Luật sư Bắc Giang nhé!

Thế nào là tách thửa đất đã có nhà?

Theo quy định hiện hành, thủ tục tách thửa đất là quá trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người có trách nhiệm với nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu chia thửa đất đã có nhà ở là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người có trách nhiệm với nhiều đối tượng khác nhau và trên mảnh đất đó đã có nhà ở.

Có nhà trên đất có tách sổ được không?

Hiện tại Luật đất đai 2013 đã có quy định về thủ tục tách thửa nói chung. Và tùy vào điều kiện để được tách thửa thì câu trả lời là có, có thể tách thửa với mảnh đất đã có nhà ở. Tuy nhiên, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể do từng địa phương quy định thì mới được làm thủ tục tách thửa trên đất đã có nhà ở.

Điều kiện tách thửa đất có nhà

Theo quy định chung về tách thửa thì việc tách thửa trên đất đã có nhà ở cũng phải tuân theo các quy định này.

Theo quy định của Luật Đất đai, người sử dụng đất muốn thực hiện tách thửa phải đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở theo quy định do UBND cấp tỉnh ban hành. Đặc biệt, khi tách thửa đất ở phải đảm bảo diện tích được chia và diện tích còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND tỉnh quy định.

Như vậy, tùy từng khu vực cụ thể mà điều kiện tách thửa đối với đất có nhà ở sẽ phải thực hiện theo các văn bản quy định riêng đối với khu vực đó.

Chẳng hạn, tại TP.HCM, ngoài các điều kiện chung nêu trên, mảnh đất này phải không thuộc một trong các trường hợp không được chia theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 3 quyết định 33/2014/QĐ-UBND, bao gồm:

  • Các khu bảo tồn đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục được bảo tồn theo quy định chung của pháp luật.
  • Các khu đất đang được quản lý là biệt thự quy hoạch, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, biệt thự nhóm 1 và 2, biệt thự trong dự án quy hoạch, đất ở trong dự án vào kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Trường hợp quy hoạch phát triển không còn phù hợp thì trước khi tách thửa sẽ điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật nhà nước. Đồng thời, quy trình, thủ tục tách thửa đất ở cần phù hợp với quy hoạch điều chỉnh.
  • Trường hợp vị trí nhà ở, đất ở nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có liên quan thì không được tách thửa.

Hồ sơ tách thửa đất có nhà

  • Đơn xin tách thửa và đơn xin cấp giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất;
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Bản vẽ hiện trạng vị trí đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023

Khi đáp ứng được các điều kiện tách thửa trên đất đã có nhà, thủ tục tách thửa thực hiện như tách thửa đất như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ (Chuẩn bị hồ sơ theo mẫu)

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Nếu không nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, phường nơi có đất thì bạn có thể lựa chọn:

Được nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Trường hợp chưa thiết lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
  • Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (có ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4. Trả kết quả

Kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023

Phí tách thửa đất có nhà

Theo quy định về nộp tiền tách thửa có thể thấy số tiền phải nộp khi tách thửa trên thửa đất đã có nhà ở còn bao gồm:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân có công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=2%xGiá chuyển nhượng

Thứ hai, về lệ phí trước bạ, căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi sang tên Giấy chứng nhận được xác định theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp=0.5%xGiá tính lệ phí trước bạ

Thứ ba, lệ phí nộp hồ sơ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nên mỗi tỉnh mỗi khác.

Thứ tư, đối với lệ phí cấp Giấy chứng nhận, mức thu giữa các tỉnh do HĐND tỉnh quyết định (mức dưới 100.000 đồng/mức/lần cấp).

Thứ năm, chi phí đo đạc: thông thường 1.8-02.000.000 VND/giờ (do tổ chức đo đạc thực hiện nên giá mỗi đơn vị là khác nhau).

Thủ tục tách thửa đất đã có nhà mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết tách kiện bạn tham khảo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 61, nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

Trong thời hạn 15 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ và không có sai sót, bạn sẽ nhận được kết quả cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ.

Trường hợp hồ sơ có sai sót hoặc cần bổ sung hồ sơ thì tổ chức chủ trì phải thông báo bằng văn bản yêu cầu gia đình bạn hoàn thiện hoặc trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề “Thủ tục tách thửa đất đã có nhà năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như tra cứu giấy phép lái xe theo cmnd. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai khi tách thửa đất là gì?

Trích đo địa chính để tách thửa đất;
Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền kề cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
Chỉnh lý, cập nhật biến động vào sổ đăng ký địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác gắn liền với bên được nhượng quyền hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp trong trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Có được tách thửa đất thuộc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện không? 

Theo quy định tại điều 49 luật đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 điều 6 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch thị trấn năm 2018, việc thi hành của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được áp dụng như sau:
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)