Đảng phí được chi như thế nào theo quy định chi tiết 2023

488
Đảng phí được chi như thế nào theo quy định chi tiết 2023

Đảng phí là một khoản tiền được những người Đảng viên đóng khi họ có tham gia vào hoạt động của tổ chức. Đây được xem như một khoản tiền được sử dụng trong nhiều mục đích chi tiêu của đơn vị, nó cũng gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ trực tiếp của Đảng viên. Chính vì vậy mà mục đích khi sử dụng của Đảng phí này được quy định một cách rất cụ thể trong những văn bản pháp lý được ban hành. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Đảng phí được chi như thế nào” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Khái niệm đảng phí

Mỗi khi có kỳ kết nạp đảng viên họ sẽ phải đóng một khoản chi phí. Khoản phí được đóng này được gọi là Đảng phí. Nhưng có lẽ không không Đảng viên nào khi tham gia đều có thể hiểu rõ về Đảng phí này.

Đảng phí đóng góp nguồn thu đáng tin cậy và ổn định cho hoạt động của tổ chức Đảng, và nó được hiểu như một khoản tiền mà các Đảng viên đóng góp, là trách nhiệm của họ để tham gia và duy trì hoạt động của tổ chức.

Đảng phí giúp đảm bảo ổn định cho nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp. Từ đó cũng đảm bảo cho nhu cầu tham gia và quyền lợi của các Đảng viên.

Mức đóng Đảng phí của mọi Đảng viên

Mỗi đảng viên khi gia nhập Đảng đều có những nguồn thu nhập khác nhau, bên cạnh đó họ có nghĩa vụ cùng đóng đảng phí. Theo quy định của pháp luật thì hiện nay thu nhập hằng tháng của mỗi một đảng viên để tính đóng đảng phí

Mức đóng Đảng phí hiện nay được quy định tại Quyết định 342/QĐ-TW và hướng dẫn tại Công văn số 141-CV/VPTW/nb, cụ thể như sau:

Đối tượngMức đóng hàng tháng
Đảng viên trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng BHXH, tiền công
Đảng viên trong Quân đội nhân dân
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương theo cấp bậc quân hàm1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng BHXH
Hạ sĩ quan, chiến sĩ1% phụ cấp
Công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng1% tiền lương, các khoản phụ cấp đóng BHXH, tiền công
Đảng viên trong Công an nhân dân
Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương theo cấp bậc quân hàm1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng BHXH
Công nhân, viên chức, người lao động hợp đồng, lao động tạm tuyển1% tiền lương, các khoản phụ cấp đóng BHXH, tiền công
Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn hưởng phụ cấp quân hàm; Học sinh, học viên hưởng sinh hoạt phí1% phụ cấp, sinh hoạt phí
Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội
Đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế
Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế1% tiền lương, phụ cấp tính đóng BHXH, tiền công
Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp1% tiền lương, phụ cấp tính đóng BHXH, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị
Đảng viên khác ở trong nước
Đảng viên thuộc các ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lao động tự do6.000 đồng – 10.000 đồng, tùy từng địa bàn(Đảng viên ngoài độ tuổi lao động mức đóng bằng 50%)
Đảng viên là học sinh, sinh viên không hưởng lương, phụ cấp3.000 đồng
Đảng viên là chủ trang trại, chủ cửa hàng thương mại, sản xuất kinh doanh dịch vụ15.000 đồng – 30.000 đồng, tùy từng địa bàn
Đảng viên sống, học tập, làm việc ở nước ngoài
Đảng viên ra nước ngoài theo diện được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí1% tiền lương hoặc sinh hoạt phí
Đảng viên đi du học tự túc2 USD
Đảng viên đi theo gia đình
Đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống; kinh doanh dịch vụ nhỏ3 USD
Đảng viên đi xuất khẩu lao động2 – 4 USD, tùy từng nước
Đảng viên là chủ hoặc đồng sở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại10 USD

Lưu ý: 

– Đảng viên có nhiều khoản thu nhập thì đóng Đảng phí theo thu nhập ở cơ quan, đơn vị hoặc tại địa bàn nơi đảng viên sinh hoạt đảng.

– Khuyến khích Đảng viên thuộc mọi đối tượng tự nguyện đóng Đảng phí với mức cao hơn (nhưng phải được chi ủy đồng ý)

– Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn, giảm mức đóng nếu có đơn đề nghị và được cấp ủy cơ sở phê duyệt.

Đảng phí được chi như thế nào?

Đảng phí được chi như thế nào?

Việc sử dụng đảng phí phải tuân thủ quy tắc trong Điều lệ đảng. Do đó mà ở các cấp đảng, việc sử dụng cần được hiểu, thực hiện thống nhất, minh bạch. Cụ thể, Đảng phí được sử dụng trong các nhóm hoạt động cụ thể, được chi cho các hoạt động đã được xác định trong Điều lệ đảng.

Đảng phí được hiểu là khoản tiền mà Đảng viên đóng góp, sử dụng trong hoạt động của từng cấp Đảng. Do đó để đảm bảo tính công khai minh bạch về việc sử dụng Đảng phí thì Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng cơ sở, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Theo đó, các cấp Đảng cần sử dụng Đảng phí ở các nhóm công việc cố định.

Cụ thể tại điều 2 thì Đảng phí được sử dụng như sau:

1- Chi mua báo, tạp chí, tài liệu:

Việc chi mua cũng được xác định theo chỉ thị được cấp trên ban hành. Qua đó xác định nhóm báo có nội dung, đảm bảo nhu cầu tiếp cận trong hoạt động Đảng. Từng loại báo được xem xét có phù hợp với hoạt động của đơn vị hay không, có thuộc nhóm sử dụng Đảng phí để chi mua hay không.

“Chi mua báo, tạp chí thực hiện theo Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); ngoài ra, một số báo, tạo chí, tài liệu của tổ chức đảng do cấp ủy cấp trên trực tiếp quy định cụ thể về số lượng từng loại phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng và khả năng nguồn kinh phí.”

Như vậy, căn cứ trên nhu cầu, mục đích sử dụng và khả năng nguồn kinh phí, việc chi mua báo, tạp chí, tài liêu được cân nhắc.

2- Chi tổ chức đại hội Đảng:

Các đại hội Đảng được tổ chức định kỳ, đảm bảo hoạt động tổ chức, làm việc của đơn vị. Trong đó, các khoản chi cũng được kiểm soát để cân đối và phù hợp với ý nghĩa thực tế. Dựa trên số lượng đại biểu tham dự đại hội, giá trị của khoản chi được tính toán sao cho hợp lý.

“– Khoản chi hỗ trợ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn bằng 0,1 mức lương tối thiểu/trên một đại biểu dự đại hội.

– Đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, kinh phí tổ chức đại hội thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.”

Ở tất cả các cấp Đảng, việc sử dụng kinh phí đều được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Qua đó văn phòng trung ương Đảng thực hiện được việc định hướng, hướng dẫn cho các cấp Đảng chi tiêu Đảng phí hợp lý.

3- Chi khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên:

Đây cũng là một đầu mục cần sử dụng đảng phí. Khi các Tổ chức Đảng hay cá nhân Đảng viên có thành tích xuất sắc, Đảng phí được sử dụng để chi khen thưởng. Tùy thuộc vào hoạt động, quy chế thực tế của đơn vị và Điều lệ Đảng mà các khoản chi khen thưởng được sử dụng phù hợp.

4- Chi hoạt động khác:

Trên thực tế có nhiều hoạt động khác cần sử dụng khoản chi của Đảng phí. Trong đó, quy định bên dưới làm rõ các mục đích, công việc này:

“4.1- Văn phòng phẩm, thông tin, tuyên truyền, chi hội nghị, công tác phí; phụ cấp cấp ủy (nếu có); chi công tác xây dựng Đảng; chi tiếp khách, thăm hỏi đảng viên và các chi phí đảng vụ khác, mức chi theo quy định của Đảng và Nhà nước.

4.2- Đối với các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: kinh phí sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản tùy theo khả năng nguồn kinh phí do cấp ủy xem xét, quyết định.”

Kinh phí sửa chữa, các văn phòng phẩm,… cần sử dụng tối thiểu cho sinh hoạt, làm việc cũng cần đảm bảo. Do đó một nguồn Đảng phí được trích ra để sử dụng cho các nhu cầu cơ bản này.

Trên đây là các đầu mục hoạt động, công việc cần sử dụng đến nguồn chi của Đảng phí.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Vấn đề “Đảng phí được chi như thế nào” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu tìm hiểu về vấn đề pháp lý liên quan như là mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản … Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ để tính đóng Đảng phí như thế nào?

Mức đóng Đảng phí được quy định tại Công văn 141-CV/VPTW/nb và Quyết định 342/QĐ-TW.
Theo Quyết định 342/QĐ-TW của Bộ Chính trị, căn cứ để tính đóng Đảng phí là thu nhập hàng tháng của Đảng viên.

Đảng phí được trích để lại ở các cấp được sử dụng như thế nào?

– Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, số đảng phí được trích lại chi phục vụ cho hoạt động công tác đảng.
– Các tổ chức cơ sở đảng; tổ chức cấp trên cơ sở đảng không là đơn vị dự toán, số đảng phí trích giữ lại không tính vào định mức chi thường xuyên mà được bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của các tổ chức đảng.
– Các đảng uỷ khối trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, số đảng phí trích để lại được bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng.
– Các huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ trực thuộc tỉnh; tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương và cơ quan tài chính đảng ở Trung ương, số thu đảng phí được trích giữ lại không tính vào định mức kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị mà được lập quỹ dự trữ của Đảng ở cấp đó. Quỹ dự trữ được dùng bổ sung chi hoạt động của cấp uỷ, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đảng trực thuộc có khó khăn; cấp uỷ đảng quyết định việc chi tiêu từ quỹ dự trữ

5/5 - (1 bình chọn)