Hướng dẫn cách tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ năm 2023

45
Hướng dẫn cách tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ năm 2023

Sau khi đã ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và chủ lao động, do tính chất công việc nên trên thực tế đã phát sinh rất nhiều trường hợp vào người lao động vẫn phải thực hiện công việc trong các ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết theo như quy định của Nhà nước. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP
  • Bộ luật Lao động năm 2019

Quy định về điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

– Phải được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm. Trừ một số trường hợp sau, doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm:

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước

+ Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời

+ Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyên sản xuất

+ Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Trường hợp bắt buộc phải làm thêm giờ:

Căn cứ theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật

– Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, việc làm thêm giờ của người lao động là thỏa thuận giữ người lao động với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá số giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm.

Ngoài ra, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động không được được sử dụng người lao động làm thêm giờ trong các trường hợp sau: Người mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý; Người chưa đủ 15 tuổi, riêng người từ 15 đến dưới 18 tuổi chỉ được làm thêm giờ với một số nghề, công việc theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; Người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Trường hợp người lao động được nghỉ bù

Về chế độ nghỉ hằng tuần của người lao động, Bộ luật Lao động 2019 quy định tại Điều 111 như sau:

Người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục mỗi tuần.

Nếu trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Bên cạnh đó người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, người lao động được nghỉ bù sau khi làm thêm giờ và nghỉ bù nếu nghỉ nghỉ trùng với ngày nghỉ lễ, Tết.

Quy định về ngày nghỉ bù ngày lễ đối với người lao động

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019 quy định việc nghỉ lễ, tết của người lao động như sau:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần.

Tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ

Hướng dẫn cách tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ năm 2023

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về tiền lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù như sau:

3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, trường hợp đi làm vào ngày nghỉ bù, người lao động sẽ được trả tính lương như khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần của người lao động được xác định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Theo quy định này, tiền lương đi làm ngày nghỉ bù trả cho người lao động được tính như sau:

– Làm việc vào ban ngày: Được trả ít nhất 200% lương của ngày làm việc bình thường.

– Làm việc vào ban đêm: Được trả ít nhất 270% lương của ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Anh A làm việc tại công ty B được trả lương 200.000 đồng/ngày. Dịp lễ 30/4 và 01/5/2022, anh A được nghỉ 04 ngày từ 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. Anh A nghỉ 03 ngày đầu và đăng ký đi làm thêm vào ngày 03/5/2022.

Theo đó, tiền lương làm việc vào ngày 03/5/2022 của anh A được tính như sau:

200% x 200.000 đồng/ngày = 400.000 đồng/ngày

Quy định nghỉ bù nếu đi làm ngày lễ

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết như Tết Dương lịch, giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4…, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp với ngày nghỉ lễ đó.

Ví dụ: Ngày Tết Dương lịch rơi vào ngày chủ nhật thì người lao động được nghỉ thêm một ngày kế tiếp đó là ngày thứ 2.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ Tết, sẽ được hưởng 300% lương chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ tết đó (theo điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động năm 2019).

Tùy theo quy chế doanh nghiệp hoặc hợp đồng lao động, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù của ngày lễ tết đó, sẽ được tính theo lương của ngày nghỉ hằng tuần…

Mời các bạn xem thêm bài viết

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Tính lương ngày nghỉ bù ngày lễ”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm vấn đề pháp lý khá như viết mẫu đơn xin nghỉ việc …. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Nghỉ bù có được trả lương không?

Pháp luật lao động không có quy định về việc trả lương cho những ngày nghỉ bù sẽ được trả lương.
Thực tế thì ngày nghỉ bù là ngày nghỉ không hưởng lương.
Nếu bạn đi làm vào cuối tuần thì bạn có thể được sắp xếp nghỉ bù vào một ngày khác trong tuần. Thông thường, ngày nghỉ cuối tuần cũng là những ngày nghỉ không được hưởng lương, vì vậy, việc bạn nghỉ bù vào một ngày nào đó trong tuần cũng sẽ không được hưởng lương cho ngày nghỉ đó.
Tuy nhiên, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù ngày lễ, lương sẽ được tính theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể, bằng ít nhất 200% mức tiền lương thực trả theo công việc đang làm.
Cũng tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động thì:
Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động hưởng lương theo thời gian nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ tết thì được hưởng lương như thế nào?

Được tính theo công thức sau:
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm

5/5 - (1 bình chọn)