Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023

144
Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023

Hướng tới một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại của nhân dân có vai trò chính trị hết sức quan trọng. Có trách nhiệm không ngừng phát huy quyền làm chủ mọi mặt của nhân dân, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi vướng mắc vấn đề nào đó công dân có quyền gửi đơn kiến nghị và cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời. Mời bạn đọc tham khảo Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023 nhé!

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân là gì?

Kiến nghị là việc công dân cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng và đề xuất hướng giải quyết với các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý yêu cầu của công dân theo quy trình của pháp luật. Đó là một trong những thủ tục không thể bỏ qua trong quá trình hòa giải đơn để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Một sáng kiến ​​​​công dân được hiểu là một phản hồi bằng văn bản cho một sáng kiến ​​​​công dân trước đó.

Điều kiện tiếp nhận và quy trình xử lý đơn kiến nghị của công dân

Thứ nhất, để tiếp nhận, xử lý kiến ​​nghị của công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải xác định yêu cầu nào được xử lý, yêu cầu nào không.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định về phân loại yêu cầu đủ điều kiện xử lý và không đủ điều kiện xử lý như sau:

Đơn kiến nghị đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Văn bản yêu cầu bằng tiếng Việt. Nếu đơn bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch đã được công chứng; Trong đơn yêu cầu phải ghi rõ ngày, tháng, năm yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người nộp đơn;

Đơn kiến ​​nghị, phản ánh nêu rõ nội dung kiến ​​nghị, phản ánh;

Đơn kiến nghị không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

 • Yêu cầu không đáp ứng yêu cầu của yêu cầu đủ điều kiện xử lý. Đó là thể thức trình bày không phù hợp với chuẩn mực chung của hệ thống pháp luật, nội dung trả lời không rõ ràng, xác thực.
 • Đơn gửi nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện giải quyết: Chỉ gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan này không trả lời thỏa đáng cho công dân, không đáp ứng nguyện vọng của người dân thì cá nhân sẽ tiếp tục gửi đơn kiến ​​nghị lên cơ quan cấp trên.
 • Hồ sơ đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;
 • Đơn chứa nội dung chống lại đường lối, cam kết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến nghị có nội dung chia rẽ, mất đoàn kết, dân tộc, tôn giáo; Đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhà nước luôn tôn trọng ý kiến ​​của nhân dân, tiếp nhận khiếu nại, kiến ​​nghị của nhân dân trên tinh thần ghi nhận và tiếp thu. Tuy nhiên, khuyến nghị này phải có cơ sở, phải đảm bảo ý chí thúc đẩy sự phát triển của nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân. Những kiến ​​nghị có tính chất xuyên tạc, chia rẽ nội bộ dân tộc, chống lại đường lối của Đảng thì không tiếp nhận. Ngay cả những người đưa ra yêu cầu đó cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.;
 • Đơn xin việc rách nát, chữ tẩy xóa, không rõ ràng, không đọc được. Theo phân tích, hồ sơ phải được bảo mật thì hồ sơ mới được chấp nhận. Một hồ sơ không đảm bảo tính thẩm mỹ và hình thức bài bản chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Bên cạnh đó, theo quy định Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP về việc tiếp nhận xử lý đơn kiến nghị của công dân như sau:

Điều 20. Xử lý đơn kiến nghị, phản ánh

1. Đơn kiến nghị, phản ánh về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn báo cáo, đề xuất người đứng đầu giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

2. Đơn kiến nghị, phản ánh mà nội dung không thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn báo cáo, đề xuất người đứng đầu quyết định việc chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người gửi đơn.”

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023
Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023

Tải xuống mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023

Ghi chú về việc viết Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân:

(1) Tên cơ quan, đơn vị trả lời kiến nghị;

(2) Họ và tên người có đơn kiến nghị;

(3) Ngày/tháng/năm mà cơ quan nhận được đơn kiến nghị từ công dân;

(4) Tóm tắt nội dung đơn kiến nghị;

(5) Chức vụ của người ký.

Nội dung mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân 

Khi cơ quan, tổ chức soạn phiếu trả lời yêu cầu của công dân phải bảo đảm nội dung trả lời phải có các thông tin sau đây:

Phần mở đầu:

 • Tên cơ quan ban hành văn bản
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Số hiệu văn bản và khái quát nội dung văn bản Về việc trả lời đơn đề nghị của … (… là chủ thể đã có đơn kiến nghị)
 • Địa điểm, thời gian ban hành văn bản
 • Kính gửi chủ thể đã có đơn kiến nghị 

Phần nội dung:

 • Tóm tắt nội dung kiến nghị được trả lời
 • Nội dung trả lời kiến nghị cụ thể

Phần kết thúc:

 • Nơi nhận, lưu văn bản
 • Người đại diện cơ quan có văn bản trả lời ký và ghi rõ họ tên

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2023”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như soạn thảo mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Chủ thể thực hiện việc kiến nghị?

Phản ánh, kiến nghị là công dân khi thấy những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, cá nhân, tổ chức khác thì nêu lên, đề xuất với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cần áp dụng những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề nêu trên, hạn chế hậu quả xấu xảy ra với cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội.

Nguồn tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân?

Theo Điều 5 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thì đơn kiến nghị được tiếp nhận từ các nguồn sau:
Điều 5. Tiếp nhận đơn
Đơn được tiếp nhận từ các nguồn sau:
1. Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.
2. Đơn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trực tiếp gửi đến qua bộ phận tiếp nhận đơn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Tiếp công dân, địa diểm tiếp công dân.
3. Đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật.
4. Đơn do lãnh đạo (người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) cơ quan Đảng và Nhà nước tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý đơn thư để xử lý theo thẩm quyền.

5/5 - (1 bình chọn)