Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?

1138
Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?

Tất cả những người sinh ra đều phải có giấy khai sinh theo quy định của pháp luật. Giấy khai sinh là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân. Tại thời điểm đăng ký khai sinh, nội dung Giấy khai sinh có các thông tin cơ bản về cá nhân và các thông tin trên Giấy khai sinh phải chính xác. Khi thu thập thông tin trên giấy khai sinh, đôi khi cán bộ đăng ký hộ tịch hiểu sai hoặc ghi sai một số thông tin trên giấy khai sinh vì nhiều lý do. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?” để tìm hiểu thêm về quy định giấy khai sinh.

Giấy khai sinh gốc có sửa đổi hay làm lại được không?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì điều kiện đăng ký lại việc khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

Đăng ký lại giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 trong trường hợp mất bản chính sổ đăng ký thường trú và giấy tờ đăng ký thường trú.

Người đăng ký lại việc khai sinh, kết hôn, khai tử phải nộp đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Thẩm phán hộ tịch, cán bộ hộ tịch sẽ ghi những thay đổi, sửa đổi về hộ tịch của bạn vào Giấy khai sinh.

Việc đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn chỉ được thực hiện nếu đương sự còn sống vào thời điểm nhận hồ sơ.

Do đó, bạn chỉ có thể đăng ký lại giấy khai sinh nếu Giấy khai sinh của bạn đã được đăng ký trước ngày 01/01/2016 nhưng bị mất cả Giấy tờ tùy thân và Giấy tờ tùy thân gốc.

Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về cải chính giấy khai sinh như sau:

Việc thay đổi họ, tên đệm hoặc tên của người dưới 18 tuổi theo Mục 26(1) của Bộ luật Tình trạng Cá nhân phải được thực hiện với sự đồng ý của cha mẹ người đó và được nêu rõ trong tờ khai. Nếu bạn từ 9 tuổi trở lên, cũng cần có sự đồng ý của bạn.

Cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật dân sự là việc cải chính những dữ liệu về nhân thân trong Sổ hộ tịch hoặc bản chính giấy tờ hộ tịch và xác định là có việc cải chính hộ tịch, chỉ thực hiện khi có đủ dấu hiệu của việc cải chính hộ tịch. Lỗi do sơ suất của người làm hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch, yêu cầu đăng ký hộ tịch

Do đó, nếu Giấy khai sinh có sai sót thì không được làm lại mà phải làm thủ tục đính chính.

Cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật dân sự là việc cải chính những dữ liệu về nhân thân trong Sổ hộ tịch hoặc bản chính giấy tờ tùy thân của hộ tịch, với điều kiện lỗi do sơ suất của cơ quan chủ quản, chỉ được thực hiện nếu có dấu hiệu Người làm hộ tịch, cán bộ làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo quy định trên thì trường hợp thông tin trong giấy khai sinh của bạn là đúng nhưng bạn vẫn muốn thay đổi thì không được đính chính.

Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?

Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?

Theo Điều 7, Điều 27 và Điều 46 của Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền sửa đổi giấy khai sinh được quy định như sau về việc sửa giấy khai sinh gốc:

Ủy ban nhân dân cấp thị xã cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam trên 14 tuổi cư trú ở trong nước.

Đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân nơi cư trú của người nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam nước ngoài đã đăng ký quốc tịch trước đây.

Điều này có nghĩa là việc thay đổi giấy khai sinh ban đầu được thực hiện bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thành phố có liên quan.

Hồ sơ, thủ tục sửa giấy khai sinh gốc

Bản chính Giấy khai sinh đính chính (Sửa giấy khai sinh) bao gồm:

Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có ảnh, dữ liệu cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hữu ích để chứng minh danh tính của người nộp đơn trên Cơ quan đăng ký hộ tịch.

Văn bản chứng minh cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch sửa đổi (trong thời kỳ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia chưa được hoàn thiện và triển khai trên phạm vi toàn quốc).

Mẫu đăng ký cải chích hộ tịch.

Văn bản làm căn cứ sửa đổi hộ tịch.

Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật cho phép sửa đổi hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của bên ủy quyền thì giấy ủy quyền không phải công chứng, chứng thực nhưng cần có chứng thực về quan hệ gia đình.

Về thủ tục sửa đổi giấy khai sinh theo Điều 28 BLDS 2014:

Người yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch phải nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch tờ khai và các giấy tờ có liên quan theo mẫu quy định.

Trường hợp việc thay đổi, cải chính giấy khai sinh là có căn cứ và phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan thì công chức hộ tịch phải công chứng giấy tờ tùy thân trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ. không. Đăng ký vào sổ hộ tịch, đăng ký vào sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp trích lục cho đương sự. Xác nhận, thời hạn có thể kéo dài tối đa 03 ngày làm việc. )

Công chức tư pháp và cán bộ hộ tịch sẽ ghi những thay đổi, sửa đổi về hộ tịch của bạn vào Giấy khai sinh.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề “Sửa giấy khai sinh gốc ở đâu theo quy định?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Lệ phí sửa giấy khai sinh gốc là bao nhiêu?

Theo Thông tư 179/2015/TT-BTC, lệ phí cải chính giấy khai sinh được quy định theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cấp thẩm quyền, trong đó:
Tại Ủy ban nhân dân chính quyền địa phương: Dưới 15.000đ
Tại UBND huyện: Dưới 28.000đ.
Miễn lệ phí đối với gia đình có công với cách mạng. những người xuất thân từ gia đình nghèo khó, người tàn tật, người già.

Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh gốc?

Về thẩm quyền sửa đổi thông tin trên Giấy khai sinh, bạn vui lòng liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp thị trấn đã cấp Giấy khai sinh trước đây để con bạn đi đăng ký và nộp Giấy khai sinh theo mẫu quy định. Sau khi xác minh, đối chiếu Thừa phát lại sẽ nhập và đính chính ngày, tháng, năm sinh của con bạn vào Sổ hộ tịch. Giấy khai sinh đã đính chính này sau đó được sử dụng để hoàn tất thủ tục đính chính thông tin trong cùng một hộ khẩu.

5/5 - (1 bình chọn)