Thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

133
Thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội được quy định tùy theo trường hợp cụ thể của doanh nghiệp. Khi gặp khó khăn và không đảm bảo sử dụng hết lao động trong một thời kỳ nhất định. Phải căn cứ vào các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết đề nghị tạm dừng đóng thông qua phiếu yêu cầu và hồ sơ tiếp nhận. Việc tạm dừng đóng sẽ tạm thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ đóng BHXH cho đến khi công ty sắp xếp lại việc làm ổn định cho người lao động. Sau đây, Tìm luật sẽ hướng dẫn bạn thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023.

Trường hợp nào cần nộp đơn xin tạm dừng đóng BHXH?

Khi gặp khó khăn, người sử dụng lao động đã áp dụng các biện pháp phòng, chữa bệnh nhưng không bảo đảm được công việc của người lao động và duy trì hoạt động của doanh nghiệp thì đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và quỹ hưu trí. Theo quy định tại Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được tạm miễn đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng tiền vào các quỹ bảo hiểm xã hội khác như quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động liên quan đến chế độ hưu trí và tử tuất sẽ không được xác định.

Quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP chỉ rõ các trường hợp được tạm dừng đóng BHXH từ quỹ hưu trí và tử tuất là:

1. Tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên do các nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Cụ thể:

(1) Nguyên nhân chủ quan do ảnh hưởng của con người:

  • Gặp khó khăn trong việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.
  • Chịu ảnh hưởng của nền kinh tế bị suy thoái, khủng hoảng.
  • Thực hiện chính sách của Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

(2) Nguyên nhân khách quan do môi trường, thiên nhiên:

  • Gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh,…

Các nguyên nhân trên trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

2. Người lao động đi công tác, đi học, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ chế độ hoặc nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên.

Thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Ngoài những nguyên nhân đã nêu, cơ quan BHXH còn phải xem xét thực tế hoạt động thương mại để quyết định xem trường hợp đó có đủ căn cứ để thụ lý hay không. Điều này nhằm bảo vệ quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện bình thường và đảm bảo rằng việc điều chỉnh phân công lao động của các công ty là dựa trên cơ sở hợp lý và thuyết phục.

Người sử dụng lao động thuộc một trong các nguyên nhân trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Không bố trí được việc làm cho người lao động trong một thời hạn nhất định mà trong thời gian đó muốn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Số lao động phải tạm nghỉ việc có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 50% tổng số lao động có mặt trước thời điểm ngừng sản xuất, hoạt động.

Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và lớn đến hoạt động kinh doanh ổn định trước đây của công ty.

Thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Giá trị của tài sản chỉ được tính trên các tài sản khác của công ty, không bao gồm đất đai. Sự thất thoát này khiến công ty phải tiến hành các biện pháp sửa chữa thay vì sử dụng công nhân theo kế hoạch ban đầu.

Thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Nhà nước luôn có chính sách ưu tiên hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi gặp khó khăn. Sau khi yêu cầu tạm dừng đóng BHXH và đưa hoạt động trở lại ổn định, người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm tham gia BHXH đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Doanh nghiệp thực hiện các bước sau để hoàn tất thủ tục đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và đời sống của người lao động:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo các thành phần sau:

  • Mẫu đơn xin tạm dừng đóng Bảo hiểm Xã hội.
  • Danh sách lao động trước thời điểm hoạt động kinh doanh sản xuất bị gián đoạn.
  • Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị tạm dừng.
  • Danh sách lao động phải tạm thời nghỉ việc mà thuộc diện đóng BHXH.
  • Hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, được gửi đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tổng hợp và gửi văn bản đề nghị tạm dừng đóng BHXH và các giấy tờ khác chứng minh đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội để tiến hành xem xét và giải quyết.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đơn vị, cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra các căn cứ, điều kiện mà công ty nêu và thông báo quyết định phê duyệt. Trường hợp không chấp thuận yêu cầu thì cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Việc đình chỉ cũng áp dụng cho khoảng thời gian nhân viên nghỉ làm. Sau đó, công ty phải đảm bảo sắp xếp lại công việc cho người lao động.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục ngừng đóng bảo hiểm xã hội năm 2023” hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là bao lâu?

Theo quy định tại Phụ lục số 1.5 ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 về danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam về thời hạn giải quyết hồ sơ đối với tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thời hạn giải quyết không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Hết thời hạn tạm dừng đóng BHXH có cần đóng bù không?

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, sau khi kết thúc thời gian tạm dừng đóng, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. tạm dừng trả lương (đối với trường hợp người lao động ngừng việc hưởng lương theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động). Số tiền bồi thường này sẽ không bị tính lãi truy thu theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.
Do đó, nếu hết thời hạn tạm dừng thanh toán theo quy định mà đơn vị không thực hiện bù trừ thời gian tạm dừng thanh toán, sau 30 ngày đơn vị chưa thực hiện thanh toán thì số tiền này sẽ bị tính lãi.

5/5 - (1 bình chọn)